👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4 Blåklintskolan pedagogisk planering

Skapad 2022-06-14 09:28 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I samhällskunskap årskurs 4 kommer du som elev lära dig hur människor och framförallt barn i Sverige skyddas av olika lagar och har rätt att få olika saker. Vi lär oss också om hur vi människor ska göra för att det ska fungera att leva tillsammans.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du som elev kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Sociala skyddsnät för barn
Vi lär oss om hur Sverige arbetar för att skydda de barn som bor här och om hur du som barn kan få hjälp om du har problem. 
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang
Vi lär oss om hur vi beter oss tillsammans med andra i grupper och hur vi ska göra för att alla ska må bra. 
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse
Vi lär oss om vad alla människor i hela Världen ska ha rätt till och vad det betyder
 • De nationella minoriteterna
Vi lär oss om mindre grupper med människor i Sverige, exempelvis samer och hur de skyddas av särskilda lagar 
 • Aktuella samhällsfrågor
Vi tittar på nyheter om vad som händer i Sverige och Världen och pratar om dessa tillsammans
 • Källkritik
Vi lär oss om hur man ska tänka för att veta vad som kan vara sant och vad som kan vara falskt.

 

Centrala begrepp:

Lag, rättighet, mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, nationella minoriteter, respektera.  

 

 

Så här ska vi arbeta

Du som elev kommer lära dig genom:

 • Genomgångar
Läraren berättar och eleverna lyssnar, antecknar och ställer frågor
 • Eget arbete
Uppgifter där du får läsa texter och svara på frågor
 • Arbete i grupp
Uppgifter som du löser genom samarbete tillsammans med klasskamrater 
 • Diskutera
Vi pratar tillsammans om vad saker beror på 
 • Titta
Vi tittar på faktafilmer och nyhetssändningar
 
 

Det här ska bedömas

Du kommer visa dina kunskaper genom:

 • Hur du arbetar och diskuterar i klassrummet kring olika uppgifter
 • Att skriva uppgifter du lämnar in till läraren
 • Visa vad du lärt dig genom att skriva läxförhör eller prov (här kommer du få reda på innan vad du ska träna på genom en instruktion) 
Läraren kommer visa för dig vad du gör rätt och fel samt hur du kan göra annorlunda för att nå längre