👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hummern 2.2 SKA - Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2022-06-14 09:42 i Änghagsdalen 16 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Barnen ska stimuleras att använda hela sin förmåga för att erövra nya kunskaper i en varierad och utmanande lärmiljö,
såväl inomhus som utomhus.

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT: Pedagogerna intar ett nyfiket och tillåtande förhållningssätt. Undervisning och lärmiljöer anpassas och utvecklas efter barnens behov och förutsättningar. TAKK och AKK är en naturlig del av undervisning och utbildning.

 

VILKA EFFEKTER OCH FÖRÄNDRINGAR FÖRVÄNTAR VI OSS SE HOS BARNEN SOM VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG?
Barnen gör självständiga och medvetna val i en varierad lärmiljö. Barnen använder nya och varierande uttrycksformer i sin kommunikation.

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstampen i s.k "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

  • 2.2 Kartläggning (september)

  • 2.2 Uppföjning (november)

  • 2.2 Uppföljning (mars)

  • Avslutande läsårs reflektioner (juni)