👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt modersmål-serbiska

Skapad 2022-06-15 21:49 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F – 3
Inom ämnet modersmål arbetar vi i årskurs 1 med bokstäver, bokstavsljud och enkla ord och meningar i både tal och skrift. Vi använder en olika lärobok - Min första övningsbok. Månader och månads beskrivningar. Berättelse och sagor. Årstider(höst) Familj och släkt. Ramsor och sånger med lek och rörelse. Enkla fabel med ord och bild. Läser ord och meningar. Läsförståelse. Matte på modersmål. Lär sig siffror. räkna med plus och minus. Lära sig hur låter tvåsiffriga tal på modersmål.

Innehåll

Mål:

I den här gruppen vi har som mål att lära känna, läsa och använda serbiska alfabetet. En annan mål är att lära oss många nya ord och begrepp i modersmålet för att använda dem och för att ha en rik språkbruk.

 

     Vi ska arbeta med:

 • Arbetar med "Mitt första" boken 
 • Att öva med bokstävernas ljud och melodi
 • Att lära oss nya ord med hjälp av bilder 
 • Att lära oss rim och rams i serbiska språket
 • Att skriva och rita om olika känslor
 • Att läsa sagor och diskutera om vilken budskap har den
 • Att arbeta med olika tema som t.ex. familjen, färger, siffror, kroppsdelar, årstider, nationaldagen osv. 
 • Att utforska serbiska kultur och genomföra den med svenskan när det gäller högtider, mat, musik, dans och kläder

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och använda språket och dem nya ord som vi lär oss. Viktigt är det också din delaktighet i lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  MlSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 •  Lgr11kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Centralt innehåll
 •  Ml  1-3Läsa och skriva strategi att skriva och läsa
 •  Ml  1-3Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 •  Ml  1-3Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 •  Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 •  Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn .
 •  Ml  1Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

  Ml  1-
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

  Lgr11  
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 
 • Lgr11  -Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 •  Lgr11 Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 •  LgRim,ramsor och andra ordlekar.
 •  Lgr11 Digitala verktyg