👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling yngre barnen

Skapad 2022-06-16 06:43 i Burströmska förskola Luleå Kommun BUF
Förskola
Pedagogisk samling för de yngre barnen

Innehåll

Mål: skapa en vi känsla i gruppen, lära sig att lyssna, träna på turtagning

Syfte: skapa  gemenskap och lärande

Aktiviteter: aktiviteter som stärker gruppkänslan och som utvecklar olika motoriska och språkliga färdigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18