👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse

Skapad 2022-06-16 08:28 i Engelbrektskolan Borås Grundskola
Grundskola F Slöjd

Matriser

Sl
Miljökasse

F
E
C
A
Aspekt 1
Förmåga att framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker.
Eleven formger och framställer på ett genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker.
Eleven formger och framställer på ett väl genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker.
Ny aspekt
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Förmåga att utveckla idéer, samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt.
Förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven beskriver på ett enkelt sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.