👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2022-06-16 10:23 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Vatten
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vatten - ett viktigt ämne. Vatten behövs för allt levande på jorden, det finns överallt och i olika former, fast, flyttande och i gasform.

Innehåll

Mål att arbeta mot

No syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt/biologiskt/fysiskt perspektiv och vatten är en viktig del inom alla dessa tre områden. Att veta något inom dessa områden har stor betydelse för hur vi lever, hur vi förbättras och nya saker hittas på.

Genom att jobba med vatten som ett viktigt ämne, kommer du att kunna beskriva och förklara hur vatten hör ihop med människokroppen, naturen och den plats du bor och lever på.

Med kunskaper om vatten kan du påverka hur du mår och samtidigt kunna hjälpa till med att utveckla platsen där du bor utan att förstöra naturen omkring dig.

Arbetsbeskrivning

Vi ska titta på filmer om vattnets olika former, hur vattenmolekylen ser ut och vattnets kretslopp. Vi pratar och ställer frågor under tiden. Jag skriver ner viktig fakta på tavlan som du ska anteckna i din NO-bok. Vi läser faktatexter och svarar på frågor. 

 

 

Viktiga ord:

Sötvatten

Saltvatten

Atom

Molekyl

Kretslopp

Syre

Väte

Form

Fast

Flytande

Gas

Ånga

Smälta

Avdunsta

Kondensera

Stelna

Ytspänning

Bedömning

Jag kommer att bedöma vad eller hur du
 
Känner till vattnets egenskaper vid olika temperaturer
Känner till vattnets kretslopp
Känna till hur vattnet renas i naturen och av människan
Förstår människans beroende av vatten i naturen
Använder ord och begrepp som är knutna till just vatten och dess egenskaper 
Beskriver en vattenmolekyl och vad atomerna heter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6