👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2022-2023, Vietnamesiska

Skapad 2022-06-16 10:37 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola F – 9
Arbetsplan till kursplanen i modersmål Vietnamesiska. 2022-2023 . Åk 1-9

Innehåll

Arbetsplan

till kursplanen i modersmål Vietnamesiska

 

Inledning:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

-Undervisning i modersmål ska ge eleverna möjlighet att utveckla sitt tal och skriftspråk genom att diskutera eller berätta om bilder och skriva ner egna berättelser.

-Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet genom att välja gåtor, dikter, bra texter. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet samt förstärka elevernas självkänsla.

-Genom undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om kulturer genom att fira högtider och berätta om samhällen där modersmålet talas.

-I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet genom att jobba med olika tema: Hemlandets naturen, resa genom landet, gissa saker och ting omkring sig.LÅGSTADIET

FÖRSKOLEKLASS:

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Läsa och skriva

Vi börjar med det vietnamesiska alfabetet, att uttala och skriva bokstäverna. 

Barnen ska tränas att:

-Känna igen sitt eget namn i tal och skrift.

Tiếng nước tôi-Mẫu giáo


Tiếng Việt Thực hành -Mẫu giáo


Alfabetsbok


Vietkids, Bé vui học, Youtube


100 câu đố cho trẻ mẫu giáo

 

-Barnen skriver bokstäver i alfabetsbok, läser och lyssnar på ramsor samt målar bilder


-Lyssna på musik, sagor och spelar i appar

-Elever kan känna igen och ljuda alla bokstäver.


-Kunna skriva sitt namn

-kunna känna igen och namnge olika färger och kroppsdelar.

Att dokumentera   elevers arbete, uppgifter.

Efter varje tema utvärderar vi:

Hur har undervisningen fungerat?

Hur fungerade läromedlen?

Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Tala, lyssna och samtala:

Barnen ska tränas att:

- Lyssna, visa respekt och hänsyn

-Provar på att berätta egna upplevelser inför sina kamrater

-Barnen ska tränas att: Lyssna och förstå en berättad saga.

-Utveckla sin förmåga att använda språketHỏi đáp thông minh

Hỏi đáp cuộc sống

Hỏi đáp an toàn

Bingolotto

Vi arbetar om olika teman:

-Högtider, kroppen, jaget, djur, hemmet, frukter, färger, grönsaker m.m. 

-Vi sjunger traditionella och kända Vietnamesiska barnsånger. 

-Vi lyssnar på sagor, dikter och berättelser från egna upplevelser

- Vi leker olika lekar från Vietnam och Sverige

-Vi tittar på filmer

-Vi tränar finmotoriska och utveckla språket genom övningarna. T.ex:

-pussla, klippa, klistra, rita, trä

pärlor, spåra bokstavens

form, färglägga.


-Kunna lyssna utan att avbryta

-Uttrycka sig så att andra förstår

-Våga tala i en liten och stor grupp

-Lära sig organiserad eller fri-lek, kunna regler och turtagande.

-Delta i ordlekar

Att dokumentera   elevers arbete, uppgifter.

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

ÅK 1–3:

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Läsa och skriva:

Barnen ska

tränas att 

-Känna till alla bokstäver, siffror och koppla bokstäver till ljud.

-Att läsa och förstå enkla ord, korta enkla meningar.

-Träna att läsa enkla barnböcker.

 Tiếng nước tôi-

1-3

Tiếng Việt Thực hành 1-3


Vietkids, Bé vui học, Youtube


100 câu đố cho trẻ Vi övar genom att spåra, färglägga och lära bokstavens form (för de små)

-Vi läser gemensamma böcker och diskuterar de i klassen

-Vi övar att läsa bekanta texter med flyt högläsning

-Vi samtalar om en läst text

-Vi övar med detta kontinuerligt genom att skriva brev,korta, enkla, elevnära faktatexter och med hjälp av bilder, nyckelord,tankekarta och frågor.

Vi använder cirkelmodell.

-Vi använder bilder på ord i substantiv,verb, adjektiv osv.

-Kunna läsa och förstå enkla ord, korta enkla meningar

-Kunna läsa med mer flyt anpassade texter.

-Kunna ställa frågor till den lästa texten

-Kunna jämföra den lästa texten med egna erfarenheter 

-Kunna ordna i alfabetisk ordning

-Kunna skriva enkla ord, enkla korta meningar och enkla texter. Kunna minnas och skriva ned något man talat om.

-Kunna skriva meningar med punkt och stor bokstav och mellanrum mellan orden.

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete.

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Tala, lyssna och samtala :Eleverna får berätta, beskriva och förklara händelser från bilder.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelser för att göra sig förstådd.-Att uttala och läsa bekanta ord.


Bilder kort från Året om.

Hỏi đáp thông minh

Hỏi đáp cuộc sống

Hỏi đáp an toàn

-Vi samtalar om en läst text.

-Vi berättar för varandra händelser och erfarenheter

-Vi lyssnar på musik

-Vi övar kontinuerligt

-Vi samtalar 

-Vi läser rim och ramsor 

-Vi lyssnar på sagor och dylikt 

-Kunna återberätta en läst/uppläst text.

-Kunna återberätta med egna ord.

-Kunna återberätta med hjälp av ord och bilder från en text.

-Kunna berätta så att andra förstårSpråket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete.

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Berättande texter och sakprosatexter

-Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker. Barnen får lära en känd författare som skriver barns dikter.

-Känna till andras upplevelser och erfarenheter genom olika texter

-Känna till kända barns sagor och myter

-Känna till de kända rim, ramsor och gåtor från Vietnam.

Språkbruk

Barnen får lära sig orden och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter. Barnen får lära sig årstiderna och klockan, veckodagarna och månaderna.

Ges möjlighet att öka sitt ordförråd för att uttrycka känslor.

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska bilderböcker.

kända barns sagor och myter

Berättelsernas moraliska lärdomar.

Kända rim, ramsor och gåtor från Vietnam.
Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska material.

Vi läser barnböcker i Vietnamesiska

-Vi läser och lyssnar på sagor, dikter, myter i Vietnamesiska

-Vi diskuterar berättelsernas moraliska lärdomar

-Vi läser rim, ramsor och gåtor i Vietnamesiska

-Vi tittar på film om hur olika högtider (bröllop, dop, jul m.m.) firas

-Vi läser böcker om våra traditioner.

-Vi diskuterar om olika traditioner. Vi använder familjer och släktingar som kunskapskällor


-Vi har diskussioner i ett par eller en grupp om känslor, åsikter och kunskaper.

-Vi lär oss ord och begrepp (adjektiv, substantiv) genom bilder, musik, naturen, olika texttyper m.m

-Kunna återberätta en bok/uppläst text.

-Kunna återberätta med egna ord.

-Kunna återberätta med hjälp av ord och bilder från en bok/text.

-Kunna berätta så att andra förstår.

-Kunna uttrycka känslor och åsikter.

-Kunna årstiderna och klockan, veckodagarna och månaderna.

-Kunna öka sitt ordförråd.

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete.
Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Kultur och samhälle:

Vi läser sagor och sjunger traditionella Vietnamesiska barnsånger. 

-Känna till hur man firar olika högtider och jämför dem med hur man gör i Sverige.

-Känna till och kunna leka olika lekar från Vietnam.

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska material.

-Vi tittar på film, Youtube, läser faktaböcker eller använder oss av elevernas bilder och berättelser från egna erfarenheter 

-Vi lära oss Vietnamesiska barnsånger och barns dans

-Vi leker lekar från hemlandet

-Kunna läsa sagor och sjunga traditionella Vietnamesiska barnsånger. 

-Kunna veta hur man firar olika högtider och jämför dem med Sverige.

-Kunna några låtar från hemlandet

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete.

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

 

MELLANSTADIET

ÅK4 – ÅK6

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Läsa och skriva: 

Vi börjar med olika  läsförståelser texter. Eleverna får lära sig att hitta svar i texterna som de har läst. Eleverna får berätta, beskriva och förklara händelser om bilder. Det högsta berg, högland och folk, samt folkets yrke som bor i det området.

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska material.

Vi läser tidningsartiklar, skönlitteratur -Vi övar högläsning, tyst läsning

-Vi läser sagor, rim, ramsor och  gåtor tillsammans.

-Vi läser texter från olika tider och olika genrer

-Vi skriver olika texttyper med hjälp av t.ex. bilder, nyckelord, tankekartor och frågor.

-Vi övar berättelsens disposition med inledning, huvudberättelse och avslutning, samt en röd tråd och höjdpunkt

-Vi jobbar med olika texttyper (genre) genom att arbeta med dess olika språkliga drag, syften och uppbyggnad

-Vi jobbar med detta kontinuerligt genom bl.a. grammatiska övningar/genomgångar, jämförelser…

-Bilder på ord i substantiv, verb, adjektiv osv.

-Glosor förhör

-Lekar: Ordflätor, hänga gubbe

-Diktamen

-Vi använder formativ bedömning under elevens lärande processen 

-Kunna läsa högt, djupt, översikts läsa, läsa enklare texter 

-Kunna förstå innehållet av anpassade texter.

- Kunna läsa flytande åldersanpassade texter.

-Kunna inhämta information från det lästa materialet

-Kunna återberätta det lästa materialet med egna ord

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Tala, lyssna och samtala

 Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelser för att göra sig förstådd.


-Att ge uttryck för egna åsikter, känslor

-Att anpassa sitt språk för olika mottagare

-Att samtala och uttrycka sig i vardagliga sammanhang.

-Att säga rim och ramsor utantill

-Berätta, beskriva bilder, argumentera och redovisa fritt om sina egna livserfarenheter, eller om vad man har läst eller skrivit.

-Ges möjlighet att utveckla flytt i sitt eget talspråk 

-Se, höra och jämföra skillnader mellan modersmålets och svenskans uttal.Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska material:böcker, film, tidning, barnprogram, musik,introduktion text när vi pusslar.

Vi övar genom muntliga föredrag, intervjuer, klassdiskussioner

-Vi lyssnar på texter från olika delar av landet för att få höra och lära känna andra dialekter.

-Vi övar med detta kontinuerligt genom att samtala med och lyssna på varandra.

-Vi läser nyheter i tidningar och på Internet

-Vi använder formativ bedömning under elevens lärande processen 

-Kunna ge uttryck för egna åsikter, känslor

-Kunna anpassa sitt språk för olika mottagare

-Kunna samtala och uttrycka sig i vardagliga sammanhang.

-Kunna säga rim och ramsor utantill.

-Kunna berätta, beskriva bilder, argumentera och redovisa fritt om sina egna livserfarenheter, eller om vad man har läst eller skrivit.

-Ska ges möjlighet att utveckla flytt i sitt eget talspråk 

-Kunna se, höra och jämföra skillnader mellan modersmålets och svenskans uttal.

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Berättande texter och sakprosatexter

Barnen ska läsa skönlitteraturs texter och berätta om texterna och beskriva vad de har läst.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. -Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets-och livsfrågor.

 

 

Språkbruk

-Vi studerar grammatiken bl.a. ordklasserna( substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner, interjektioner och adverb), satsdelar och rättstavning. Barnen får lära sig synonymer och motsatsord.

-Ges möjlighet att öka sitt ordförråd för att uttrycka känslor och åsikter

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska material: böcker, film, tidning, barnprogram, musik,introduktion text när vi pusslar.
 

 


Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska material: böcker, film, tidning, barnprogram, musik,introduktion text när vi pusslar

-Vi läser barnböcker, lyssnar på sagor, dikter, myter  i Vietnamesiska

-Vi diskuterar berättelsernas moraliska lärdomar

-Vi läser rim, ramsor och gåtor i Vietnamesiska

-Vi tittar på film om hur olika högtider (bröllop, dop, jul m.m.) firas

-Vi läser böcker om våra traditioner.

-Vi diskuterar om olika traditioner. Vi använder familjer och släktingar som kunskapskällor

-Vi läser valda stycken i litteraturen för att peka ut viktiga händelser och förklara dessa Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 

 

-Vi tränar ordkunskap med hjälp av t.ex. bilder, ordlekar, översättning, glosor…

-Vi tittar på filmer som för eleven är relevanta, aktuella och intressanta

-Vi övar detta kontinuerligt

-Vi använder formativ bedömning under elevens lärande processen 

-Kunna förstå skönlitteratur,faktatext.

-Kunna ställa frågor till den lästa texten

-Kunna jämföra det man har läst med egna upplevelser

-Kunna läsa och förstå andra typer av texter och följa instruktioner i Vietnamesiska

-Känna till de viktiga traditionerna. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp. 

-Kunna förstå och se skillnader på både lästa och talade texter i Vietnamesiska

 -Kunna läsa och förstå andra typer av texter

-Ges möjlighet att öka sitt ordförråd för att uttrycka känslor och åsikter.

 

 

-Kunna framföra åsikter

-Kunna beskriva känslor

-Kunna ställa frågor

-Kunna kända synonymer och motsatsord som används dagligen

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete
 

 


Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?
 

 


Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Kultur och samhälle

Man pratar om kultur, samhälle och traditioner i sitt hemland.  Barnen får lära en känd författare som skriver barns texter. Vi studerar om forntiden och den första kungen och några kända kungar i Vietnam.

-Känna till viktiga och kända högtider och traditioner i hemlandet.

-Känna till historien eller/och traditionen som är kopplad till seder, bruk och traditioner.

-Kunna se och diskutera skillnader och/eller likheter mellan den svenska och den Vietnamesiska skolans normer och värden, olika strukturer, undervisningsstil

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 1-3


 Tiếng nước tôi 1-3


Vietnamesiska material :böcker, film, tidning, barnprogram, musik,introduktion text när vi pusslar.

Vi läser texter,tittar på youtube filmer och frågar människor, släktingar om högtider och viktiga traditioner i hemlandet

-Gör en intervju med människor som har gått i en skola i Vietnam

Kunna viktiga och kända högtider och traditioner i hemlandet

-Kunna historien eller/och traditionen som är kopplad till seder, bruk och traditioner

-Kunna veta om olika högtider och jämför dem med hur man gör i Sverige 

-Kunna se och diskutera skillnader och/eller likheter mellan den svenska och den Vietnamesiska skolans normer och värden, olika strukturer, undervisningsstil

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?HÖGSTADIET

ÅK 7 – 9

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Läsa och skriva

Vi fortsätter med läsförståelsen Vietnamesisk skönlitterära texter som belyser människors villkor, identitets och livsfrågor.  Att utläsa texters budskap och fördjupar kunskaperna i grammatik. Vi jämför mellan vietnamesisk och svensk kultur och hur man anpassar sig i det svenska samhället.

återgivande, instruerande, diskuterande, beskrivande, argumenterande och förklarande 

-känna till och behärska skrivregler som skiljetecken, stor bokstav, korrekt meningsbyggarna, rätta tempusformer, stavning, förkortningar…

-känna till ordklasserna, satsdelarna

-Utveckla grammatiska termer som t.ex. ”huvudord”, prefix, suffix, tempus, genus, bestämd och obestämd form, pronomen

-Att använda sig av olika kunskapskällor t.ex. ordböcker och Internet på ett korrekt och effektivt sätt samt för att kunna lösa problem som dyker upp

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 6-9


 Tiếng nước tôi 6-9


Vietnamesiska material böcker, film, tidning, barnprogram, musik, skönlitteratur, novel.Lilla aktuell- barnkanalen

-Vi läser tidningsartiklar, skönlitteratur

-Vi läser och diskuterar gemensamma böcker: karaktärer, miljöer, problem, genre, språk innehåll

-Vi använder och jobbar med musik från hemlandet som ligger nära elevens intresse och kunskapsområde

-Vi övar högläsning, tyst läsning

-Vi jobbar med olika texttyper (genre) genom att arbeta med deras olika språkliga drag, syften och uppbyggnad

-Vi jämför Vietnamesiska och svenska genom att arbeta med grammatik på ett djupare sätt  

-Vi tränar ordkunskap

-Vi har genomgångar i ordklasser och satsdelar

-Vi har grammatiska övningar

+Eleven får möjligheten att få jobba enligt preferenserna med olika kunskapskällor som t.ex. ordböcker, faktaböcker och olika sidor på Internet. 

-Vi använder formativ bedömning under elevens lärande processen 

-Kunna läsa högt, djupt, och översiktsläsa.

-Kunna läsa texter från olika tider och

genrer i Vietnamesiska

- Kunna inhämta information från det lästa materialet

-Kunna återberätta det lästa materialet med egna ord

-Att kunna läsa mellan raderna - tolka av en situation som finns i en text

-Kunna skriva text i olika genrer – berättande, 

-Kunna anpassa sin text till mottagare

-Kunna samla in material som hjälp och inspiration i skrivandet 

-känna till och behärska skrivregler som skiljetecken, stor bokstav, korrekt meningsbyggarna, rätta tempusformer, stavning, förkortningar…

-känna till ordklasserna, satsdelarna

-Kunna använda sig av olika kunskapskällor t.ex. ordböcker och Internet på ett korrekt och effektivt sätt samt för att kunna lösa problem som dyker upp.

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Tala, lyssna och samtala : Elever får träna muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Eleverna får lära om olika typer av texter som är beskrivande, förklarande, berättelse, argumenterande texter samt skriver uppsatser om teman.

-Ska presentera, berätta, beskriva, argumentera muntligt

-Känna till de mest använda dialekter i Vietnamesiska och var de talas i landet

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 6-9


 Tiếng nước tôi 6-9


Vietnamesiska material: böcker, film, tidning, barnprogram, musik, skönlitteratur, novel.Lilla aktuell- barnkanalen

Vi tränar att framföra, presentera och argumentera kontinuerligt i klassen genom:

-PowerPoint presentations

- debatt

- dramatisering m.m.

-Vi använder formativ bedömning under elevens lärande processen 

-Att kunna presentera, berätta, beskriva, argumentera muntligt

- Att kunna anpassa innehåll, framförande och språk efter syfte och mottagare

-Att känna till de mest använda dialekter i Vietnamesiska och var de talas i landet.

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Berättande texter och sakprosatexter

-Att förstå och inhämta information från skönlitteratur och andra berättande texter från till exempel tidningar, musik…

-Att diskutera böcker, filmer

-Att jämföra olika typer av texter – dess innehåll och struktur


 

 

Språkbruk: Eleverna får göra översättningar från svenska till Vietnamesiska och tvärtom om olika områden. Vi studerar om vanliga ordspråk i samhället. 

Vi läser om matsmältningen, andningen, blodomlopp och njuren.

Sjukdomar: Hjärnblödning, magsår, magcancer, gallsten, njursten och diabetes.

Matematiska termer, fysiska termer, biologiska termer och aktuella nyheter.

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 6-9


 Tiếng nước tôi 6-9


Vietnamesiska material: böcker, film, tidning, barnprogram, musik, skönlitteratur, novel.


Lilla aktuell- barnkanalen 

 
Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 6-9


 Tiếng nước tôi 6-9


Vietnamesiska material: böcker, film, tidning, barnprogram, musik, skönlitteratur, novel.


Lilla aktuell- barnkanalenLäsa skönlitteratur, tidningar, recept och andra texter från hemlandet

-Titta på filmer på Vietnamesiska

-Lyssna på musik från hemlandet

-Vi läser valda stycken i litteraturen för att peka ut viktiga händelser och förklara dessa

-Vi jobbar kontinuerligt med skrivprocessen

-Vi jobbar (läser, jämför, bearbetar texten) med olika texter som t.ex. brev, recept, insändare, faktatexter…

-Vi diskuterar webbtexter och källkritik som eleven möter i sin fritid. 

(Vi använder elevens erfarenheter i området som resurs)

_________________________

Vi läser om matsmältningen, andningen, blodomlopp och njuren.

Vi läser texter om Sjukdomar: Hjärnblödning, magsår, magcancer, gallsten, njursten och diabetes.

-Vi tränar att översätta meningar från och till Vietnamesiska kontinuerligt och på olika sätt

-Vi översätter tidningsartiklar, instruktioner från Vietnamesiska till Svenska och tvärtom 

-Vi övar på att ge uttryck för våra känslor genom dramatisering och trygghetsövningar och dylikt

-Vi ökar ordförråden genom att arbeta tematisk

-Vi jobbar med idiomatiska uttryck från hemlandet och hittar motsvarigheten på svenska

-Vi utökar ordförrådet genom glosor/glosförhör, ordlekar och dylikt

-Vi skriver brev, recept, insändare, uppsatser, instruktioner m.m.

-Vi analyser språkets olika utformning i olika texttyper i samband med användningsområdet

-Vi använder formativ bedömning under elevens lärande processen 

-Att kunna förstå och inhämta information från skönlitteratur och andra berättande texter från till exempel tidningar, musik…

-Att kunna diskutera böcker, filmer

-Att kunna jämföra olika typer av texter – dess innehåll och struktur
 

 


Att kunna översätta texter från olika tider och genrer från och till Vietnamesiska

-Kunna ge uttryck för sina känslor, åsikter

-Kunna använda idiomatiska uttryck i Vietnamesiska: hur vi använda, uttrycka, jämföra med svenska. 

-Kunna beskriva och namnge andras och sina egna känslor

-Kunna anpassa sitt språk till olika mottagare och situationer

-Kunna se skillnader mellan tal- och skriftspråkSpråket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

 

 
Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbeteEfter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

Syfte och Centralt innehåll


Material


Arbetssätt


Bedömning


Dokumentation 


Utvärdering

Kultur och samhälle: Vi fortsätter med vietnamesisk geografi.

-Vietnams karta: Berg, landskap, floder, städer.

-Världskarta: Asien

-Historia: Kriget mellan Vietnam och Frankrike under 1950 talet.

-Kriget mellan Vietnam och USA under 1960 – 1970 talet.

-Känner till de aktuella samhällsfrågorna i hemlandet och kunna göra en jämförelse med liknande frågor i Sverige

-Känna till uttrycksformernas historia och dess betydelser i samband med folkets identitet

Lektion.se

Tiếng Việt Thực hành 6-9


 Tiếng nước tôi 6-9


Vietnamesiska material: böcker, film, tidning, barnprogram, musik, skönlitteratur, novel.Lilla aktuell- barnkanalen

Vi jobbar med aktuella samhällsfrågor genom dialoger/intervjuer (chat, facebook m.m.) med kompisar, släktingar, familj som bor i Vietnam

-Vi fördjupar oss i den Vietnamesiska kulturen genom jämförelser, diskussioner intervjuer, litteraturen osv.

-Vi gör analys för att hitta likheter och skillnader mellan den svenska kulturen och Vietnamesiska kulturen.

-Vi lyssnar på musik, läsa poesi, tittat på målningar och dylikt och gör analyser och jämförelser

-Känner till de aktuella samhällsfrågorna i hemlandet och kunna göra en jämförelse med liknande frågor i Sverige

-Känna till uttrycksformernas historia och dess betydelser i samband med folkets identitet

Språket lyfter, provunderlag

Elevers uppgifter, arbete

Efter varje tema utvärderar vi:


Hur har undervisningen fungerat?


Hur fungerade läromedlen?


Vad fungerade bra?

Vad fungerade mindre bra?

 

AVSLUTNING

 Modersmålsundervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla sina kunskaper och kulturer. Det kan påverka på elevers åsikter och stolt över sig om sina ursprung.

 Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. Genom undervisningen har barnen tillräckligt ordförråd att använda Vietnamesiska med föräldrar, kompisar och släktingar i vardagens liv.

I undervisningen ska eleverna möta och få utveckla kunskaper genom skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet.

 Genom modersmålsundervisningen, Vietnamesiska är ett bra redskap att hjälpa elever att lära många andra ämnen i svenska.