👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2022-06-16 12:19 i Kvarngärdesskolan Uppsala
vattnets kretslopp
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Bara vanligt vatten

Innehåll

Temaarbetet berör vattnets olika former, hur vattnet är i ständig rörelse samt hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet – det är det enda vi har.

Mål: Att eleverna får en förståelse för vattnets kretslopp och hur vi kan påverka vatten och vattnets kretslopp.

Syfte:  Syftet med temaarbetet är att eleverna ska lära sig om vattnets kretslopp och om vattnets olika egenskaper och användningsområden. 

 

Eleverna kommer att få träna på:

●      Vattnets olika former (flytande, gas och fast)

●      Förståelsen för vattnets kretslopp

●      Begrepp som är kopplade till vattnets kretslopp och vattnets egenskaper

 

 Vi kommer att ha:

●      Gemensamma genomgångar, tankekarta och diskussioner

●      Pararbete med träning på begrepp

●      Titta på film som beskriver hur vattnets kretslopp fungerar

●      Utomhusklassrum med tipspromenad

●      Kooperativa övningar för att träna begrepp och vattnets kretslopp

●      Göra en egen bok om vattnets kretslopp.

●      Skapa en enkel modell av vattnets kretslopp.

 

Bedömning: Genom enkla redovisningar utifrån modellen de skapat och kunna på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp utifrån en bild och förklara begreppen t.e.x avdunstning, kondensation.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3