👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5 VT

Skapad 2022-06-16 13:39 i Skeda skola Linköping
Grundskola 5 Engelska
Du kommer att få arbeta med arbetsmaterialet Champ 5. Där kommer du att få läsa och översätta texter. Du kommer att få träna på att skriva engelska texter och svara på frågor på engelska. Du kommer även få lyssna och svara på frågor som hör till materialet Champ. Du kommer också att få träna och lära dig engelsk grammatik.

Innehåll

Pedagogisk planering i engelska år 5

Syfte

 

 • förståelse av engelska i tal och skrift, 
 • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift, 
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 
 • Åsikter, känslor och erfarenheter. 
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

 

Lyssna och läsa – reception 

 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier. 
 • Dialoger, samtal 
 • Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.  
 • Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser. 
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll. 
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion. 
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter. 
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala produktion och interaktion 

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation. 
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital. 
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Vad bedöms 

 Elevens förmåga att: 

 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna formulera sig med fraser och meningar i skrift
 • muntligt kunna formulera sig med ord och fraser i både presentationer och samtal.

Matriser

En
Engelska år 5 VT

Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.