👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigeln

Skapad 2022-06-20 10:07 i Trondheimsgatan 15 förskola Göteborgs Stad
Team Älvstrandens planeringsmall
Förskola
Förskolans fokusmål: * Lärmiljöer ute och inne * Kommunikation * Digitalisering

Innehåll

                                                                        

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.

Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag. (ur Lpfö18)

 

Kartläggning, var är vi?

Skriv en kort bakgrund till det valda området (tex tema/projekt) och hur barnens intressen samt behov tas tillvara.

 

 

 

Mål, vart ska vi? Kopplat till verksamhetens fokusmål och Lpfö18

Beskriv förväntat lärande. Vilka kunskaper samt förmågor vill vi att barnen ska utveckla och hur säkerställer vi det?

 

 

Hur undervisar vi? 

Beskriv vilka metoder och arbetssätt som kommer att användas, gärna kopplat till forskning och beprövad erfarenhet.

 

 

Reflektion. Utgå från stödfrågorna nedan.

 • Arbetar vi med de läroplansmål vi har taggat?
 • Beskriv barnens delaktighet.
 • Beskriv vilket lärande vi ser.
 • Vad lyckas vi bra med?
 • Vilka förbättringsområden ser vi?
 • Vilka nya frågor har väckts på gruppnivå/individnivå (reflektion med barnen+ observationer)? 

 

Analys. Utgå från stödfrågorna nedan. 

 • Utifrån våra reflektioner:
  • Vad ska vi förändra?
  • Vad ska vi fortsätta med?

Erfarenheterna och slutsatserna från reflektionen är ert nya nuläge. Använd de erfarenheter och slutsatser ni har till nästkommande planering. 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18