👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans förskola SKA D&I: Demokrati

Skapad 2022-06-27 08:47 i Ugglans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

I enlighet med Lpfö 18 ska utbildningen i förskolan "förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på." (Lpfö18 s5)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

* intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så de kan påverka sin situation

* förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

* förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta egna beslut i enlighet med dem

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sin förståelse för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Det finns ett naturligt behov för barns utveckling att arbeta konkret och fortgående när det gäller hur vi är mot varandra, vad vi säger till varandra, både verbalt och via kroppsspråk. 

Det aktiva arbetet gällande demokrati och värdegrund är ett ständigt, viktigt pågående arbete.

Det gynnar både utveckling och möjligheter för lärande samt ger ett gott klimat och samspel i barngruppen.

 

Hur arbetar vi?

Pedagogerna har ett förhållningssätt som uppmuntrar barnen att känna ansvar, bli lyssnade på, få känslan av delaktighet och inflytande. Pedagogerna har ett närvarande arbetssätt både inomhus och utomhus.

Pedagogerna uppmärksammar, lyssnar in och samtalar kring att vi kan ha olika uppfattningar och värderingar.

Likaväl uppmärksammar pedagogerna att vi att vi ibland tycker olika samtidigt som vi förankrar de grundläggande värdena som förskolan bygger på.

Vi kommer att både arbeta avdelningsvis och över avdelningarna med bl.a. samarbetsövningar, samarbetslekar, boksamtal

De äldsta barnen kommer 22-23 ha utbildning i grupp som bygger på "Kompisböckerna".