👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Social förmåga Skogsgläntan 2022/2023

Skapad 2022-06-27 14:11 i Skogsgläntan Arboga
Förskola
Prioriterat mål inom området normer och värden: Förskolan ska stärka barnens sociala förmåga. Alla barn ska ges möjlighet att känna tillhörighet i en grupp - socialt, pedagogiskt och fysiskt.

Innehåll

Var är vi? 

Beskriv nuläget

Trygghet är en grundförutsättning för vår verksamhet, att få vara trygg i gruppen och vara den man är ger de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Det är därför vårt arbete med värdegrunden är så viktigt och något som genomsyrar vår verksamhet kontinuerligt. Det är ett arbetssätt som vi håller levande hos oss på Skogsgläntan.

Vilka intressen finns i barngruppen?

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

 • att ta hänsyn till varandra och bjuda in varandra till lek.
 • att bemöta varandra med respekt och kunna leva sig in i andras situation
 • att söka kontakt med andra barn
 • att uttrycka vad de tänker, känner och önskar
 • att känna tillhörighet i gruppen

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

Kanin och Igelkott, Polyglutt, Bamse materialet, Stopp min kropp, Liten och trygg

Hur ska vi organisera oss?

Vi kommer att dela in oss i mindre grupper/team/tvärgrupper

Aktiviteter: 

 • Kanin och Igelkott (Kompisböckerna)
 • Vi är aktiva närvarade pedagoger med barnen, är med och lyssnar, bekräftar, uppmuntrar, utmanar
 • Använda materialet Stopp min kropp, Liten och trygg, Bamse, Kanin och Igelkott, Puffarna, UR
 • Lekgrupper
 • Bekräfta varandra positivt
 • Arbeta med sånger, rim och ramsor, böcker
 • Rörelse, skapande, skog, språk med inriktning på värdegrunden, tillhörigheten

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten.