👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blå (Lotta och Anne.H) SKA Frufällegården läsår 22-23

Skapad 2022-06-27 16:44 i Frufällegårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Förskolans arbete bygger på lekresponsiv undervisning.

Innehåll

Utifrån verksamhetsplanens analyser är Frufällegårdens prioriterade område för läsåret 21/22 är lek.

Verksamhetsplanens förväntade effekter

Lek:
 • I våra rutiner synliggör vi pedagogernas lektid
 • Pedagogerna deltar aktivt och är närvarande i barnens lek både inne och ute.
 • Leken som undervisning synliggörs i den pedagogiska dokumentationen.
 • I leken med barnen används tecken som stöd.
 • Bildstöd används dagligen i undervisningen.
 • Digitala verktyg används för att utveckla leken.
 • Barnen använder sig utav digitala verktyg i leken.
 • Det genomförs planerade leksituationer i vår utomhusmiljö minst en gång i veckan. 
 • Lärmiljöer organiseras och utvecklas utifrån barns lek inne och ute.
 • Lekgrupper är en del av undervisningen
 • Utvecklingsgruppens arbete från det kollegiala lärandet används för att nå ett lärande hos barnen. 

Kartläggning av projektgruppens intresse och behov

Finns separat dokument.

Mål och förväntade effekter

Välj ett mål (görs först i september efter kartläggning) för läsåret, detta mål ska vara kopplat till projektgruppens intresse och behov samt verksamhetsplanens mål. Skapa förväntade effekter som är mätbara, detta görs varje månad. Mål och förväntade effekter skrivs in under kommentar för alla i gruppen ~Frufällegården Personalgrupp längst ner på månadens SKA-planering.

Lärloggsreflektion 

Vad har vi sett? Reflektera över utveckling- och lärandeprocesserna ni ser på veckans lärloggsbilder utifrån frågorna nedanför, skriv ner er analys i löpande text. Glöm inte att era analyser ska vila på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. 

Hur går vi vidare? Utifrån er reflektion, skriv i punktform eller löpande text eventuella förändringar ni behöver göra inför kommande veckas undervisning (lek). Strukturera upp kommande undervisning så alla kan förbereda sig på sin PUT.

Månadsanalys 

Analysera månadsmålet genom att besvara reflektionsfrågorna i stödmaterialet. Ta stöd från lärloggar. Glöm inte att analysera aktiva åtgärder och ev. kränkande behandling, har ni nått effekt eller behöver ni arbeta med den kommande månaden?