👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektionsmall Hallsta östra 2022-2023

Skapad 2022-06-28 08:07 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola

Innehåll

Reflektionen skrivs under veckans lärlogg i Unikum.

Närvarande:

Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället? Övergripande

Vad har vi gjort?

Vad har vi sett?

 

__________________________________________________________________________________

Reflektion kring vad vi har erbjudit barnen för undervisning och inflytande sedan förra reflektionen?

Vilka barn var delaktiga och aktiva?

Vad fångade barnens intresse?

Vad verkar barnen vilja undersöka?

Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?

Vilket lärande ser vi?

Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen?

Behöver vi ändra i vår miljö? Hur?

Vilket material ska vi erbjuda?

Vilka reflektioner gjorde barnen?

Arbetar vi mot de mål som är uppsatta?

Arbetar arbetslaget medvetet och aktivt med jämställdhet?

Hur går vi vidare?

Vem gör vad?

__________________________________________________________________________________

Planering för kommande vecka och en övergripande planering för vecka nr 2.
Utifrån vår reflektion och det pedagogiska årshjulet görs planeringen.

__________________________________________________________________________________________

Ojämna veckor reflekterar vi kring frågor som gäller lärmiljön och material.

__________________________________________________________________________________

Jämna veckor följer vi upp de Aktiva åtgärderna och kränkande behandling och barn/barngruppen
Arbetar vi efter våra åtgärder kring riskerna vi sett? Har det uppkommit nya risker?