👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsduvan 22-23 Kga SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2022-07-04 08:57 i Skogsduvans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

Planering (mål)


Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill väcka barnens intresse för matematik i vardagen samt utveckla deras förståelse för matematiska begrepp och hur de används.

 

Hur arbetar vi?

Vi uppmärksammar vardagsmatematiken på ett medvetet sätt i olika spontana situationer. Vi arbetar med planerad undervisning med fokus på olika matematiska inriktningar. Vi erbjuder olika matematiska material, utmanar och inspirerar barnen.

Lärlogg (pedagogisk dokumentation) 

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?