👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesord på förskolan

Skapad 2022-07-04 10:09 i Förskolan Sågmyra Falun
Förskola
Matematik och bildskapande som kombination kan ofta skapa ett lekfullt lärande. Bildskapande i 2d och 3d är ett roligt sätt att lära arbeta med lägesord och hur saker förhåller sig till varandra. Via digitala redskap kan bildskapandet gå över till filmskapande via läsplatta och lärandet får nya dimensioner.

Innehåll

Bakgrund

Under min VFU fick vi uppgiften att arbeta med matematik och bild. Jag valde att arbeta med lägesord och propositioner på ett lekfullt sätt.

Syfte

Att få träna på lägesord och försöka beskriva hur något är placerat i förhållande till varandra. 

Mål

Att på ett lekfullt sätt lära sig olika lägesord som uppe, nere, framför, bakom, i, mellan, etc.

Metod

Genom att vid flera tillfällen få uppgiften att placera ut bilder på grodor med placeringsordet och en tydlig bild av en grodas placering vid ett rör. Bilderna placeras kring ett dockhus och vi pratar om grodornas placering och förhållande till varandra. 

I nästa steg arbetar vi med att göra en kort liten filmsnutt där barnen får skapa karaktärer i både 2d och 3d-format. Vi använder appen "Puppet pals".

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18