👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 3 årskurs 5 2022-2023

Skapad 2022-07-04 13:01 i Råå Södra Skola Helsingborg
Mål för Prima Formula 4 kapitel 1.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer genom att arbeta med beta Matematikboken, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter.

 

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt (praktiskt, teoretiskt och laborativt). Vi arbetar tillsammans och pratar matematik och hur man kan tänka.

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 3 i beta Matematikboken.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 3 årskurs 5

På väg
Kan
Läsa av och ange tid
Samband mellan olika enheter för tid
Utföra beräkningar med tid
Avläsa och tolka information i tabeller och diagram
Hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar
Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
Begrepp: kvart, x-axel/y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde och median