👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan 2022 - avdelning Sagan - Enskede Gårds förskola - Enskede Gårds förskolor

Skapad 2022-07-04 13:13 i 143111 Förskolan Enskede Gård Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

  •          Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Introduktionsplan 2022 för avdelning Sagan på förskolan Enskede Gård

 

 

Utbildningens organisation och struktur

Höstterminen kommer att starta upp med Sagans kompisar och Sagans material. Fokusområdet inom enheten är att tänka hållbart både vad gäller miljö, samhälle och i relationer mellan människor. När terminen startar får vi in nya kompisar som behöver hjälp in i gruppen och vi passar då på att arbeta med gruppen och hur vi är bra kompisar.

 

 

Undervisning

Vi börjar med att arbeta med kompisböcker som handlar om att vänta på sin tur, säga förlåt, dela med sig, mm, vi arbetar också med materialet ”Är det okej för dig” som handlar om att lära sig fråga först, berätta vad du vill och lyssna på dina kompisar.

Sagans material handlar om att ta hand om materialet och tänka på att inte slösa med resurser. Målet är att lära barnen att vara rädda om leksaker och förbrukningsmaterial på avdelningen och att få till rutiner runt att städa och återställa till nästa kompis och inför i morgondagen.

Barnen kommer att få vara med att hitta lösningar och fundera kring hur vi kan vara bra kompisar till varandra och hur de vill att en bra kompis ska vara. Vi ska också prata om hur de vill att ska Sagan se ut när du kommer in och ska leka.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Miljön på Sagan är tillgänglig för alla barn och tillåtande. Barnen får flytta runt material och själva ta fram material till pyssel. Miljön är uppdelad i olika områden tex bygg lek, rita/skriva, pussel, utklädning, mm det inbjuder till lek om det är tydligt och ordning och reda. I början på terminen kommer vi introducera barnen i miljön och visa hur vi tänkt och samtidigt göra barnen delaktiga i miljön och hur den ska återställas.

 

Hållbar och likvärdig förskola

 

Utbildningen anpassas till barnens behov bland annat genom hur vi fördelar barnen i olika grupper. Vi har olika storlek på gruppen efter aktivitet, vi fördelar också barnen olika och tar hänsyn till ålder och det enskilda barnets behov.

 

Vi kommer att prata med barnen om vårt material och att de ska vara rädda om leksaker och förbrukningsmaterial. I undervisningen tänker vi också på att använda återbruksmaterial. Barnen hjälper till att ta med skräp till återvinningen och vi tittar på filmer om vad som händer med återvinningen på URplay.

 

 

1