👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturtema: Ajja och Bajja

Skapad 2022-07-05 12:56 i Hässlegårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Under höstterminen 2022 kommer vi att arbeta tematiskt med Ajja och Bajja. Böckerna om Ajja och Bajja är skrivna för barn som befinner sig i tidig språkutveckling.

Innehåll

Syfte - Varför?

Med hjälp av Ajja och Bajja vill vi, på ett lustfyllt sätt, utmana och stötta barnen i deras utveckling. Tillsammans med Ajja och Bajja får barnen möjlighet att utveckla bland annat samspel, fantasi, språkutveckling och matematiska förmågor. 

Genomförande - Hur?

Ajja och Bajja kommer att användas i undervisningen på olika sätt för att skapa nyfikenhet och lust att lära. Med hjälp av figurerna Ajja och Bajja samt TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) kan vi konkretisera och tydliggöra olika ting för att stötta barnens språkutveckling. Tillsammans med barnen läser vi böckerna, samtalar om dem, dramatiserar, berättar med rekvisita, sjunger, dansar och skapar utifrån arbetet med Ajja och Bajja.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18