👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODFRA04: Delmoment 1: Belle Gueule un film

Skapad 2022-08-08 13:41 i Katrineholms Tekniska College 2 Katrineholm
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Nous allons voir un film court et puis travailler avec; des mots, questions, production écrite et orale.

Innehåll

 

Mercredi 14.30-15.50

Vendredi 9.00-10.10

Devoir

33

Film Belle Gueule: regarder - mots-questions

Film Belle Gueule: questions - mots -à vous de parler 

Pour mercredi le 24 août: les mots à Quizlet
Belle Gueule le devoir

34

Info: "Le défi de 30 jours"
Contrôle des mots:
Belle Gueule: eclamations/dialogue discussion

Film Belle Gueule: les exclamations - le dialogue

Dialogue de flèche entre Baptiste et son ami/e

Pour vendredi le 2 sept: Repetera er dialog/drama
+ le défi de 30 jours

35

UTV SAMTAL

Présenter le théâtre encore ou le film
Le dialogue de flèche entre Baptiste et son ami/e à deux

Pour vendredi le 9 sept: le dialogue + tes mots
et bien sur le défi de 30 jours

36

STUDIEDAG

Test des mots
Présenter le dialogue de flèche pour Ann

 

37

 

 

 

38

 

 

 

Uppgifterna hittar du i "Classroom"

le film Belle Gueule à UR

La classe à Quizlet

Classroom


Examinationer:


* Dialog mellan Baptiste och kompis, som spelas upp för mig eller filmas

* Glosförhör + "Mes 25 mots"

Uppgifter

  • Mes 25 mots

Matriser

ModFra
Matris Belle Gueule

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Innehåll och val av text
Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
"Förklaring"
Visst innehåll.
Ganska innehållsrikt
Innehållsrikt
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
"Förklaring"
Enkelt språk Begripligt, gör sig för det mesta förstådd. Visst sammanhang med enstaka bindeord Acceptabelt uttal En del störande men ej förstörande fel Använder till viss del korrekta verbformer
Viss variation i språket Sammanhängande med bindeord som ger visst flyt (alors, qui, que, donc, puis, d'abord...) Språkliga fel som inte stör alltför mycket Ganska bra uttal Kan använda olika verbformer på ett begripligt sätt
Varierat språk, lätt att hänga med i och med flyt tack vare olika bindeord. Mestadels korrekt språk Bra uttal Behärskar olika verbformer
Ny aspekt