👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Augusti, September, oktober och November2022

Skapad 2022-08-12 12:35 i Nyckelpigan i Skarpnäck Mubarak Förskolor AB
Förskola
Arbetsplan för Augusti , September Oktober och November 2022 Tema: Trivsam miljö i förskolan - Vänskap och Naturen (skogen)

Innehåll

Vi kommer under dessa månader fokusera på läroplanens kapitel: förskola och hem och normer och värden samt skogen. Vi har fått en del nya barn och personal. Vi behöver alla lära känna varandra. Vi behöver introducera barnen och deras familjer för förskolans värld så att de känner sig trygga i detta sammanhang. Vi kommer även arbeta med trivsel så att förskole vistelsen blir en trevlig tid för alla. Dessutom kommer vi den första tiden arbeta mycket med att introducera barnen i de vardagliga rutinerna, förskolans gemensamma regler och förskolans miljö.

Känslor kommer ligga i fokus för detta arbete. Vi vill på förskolan skapa en atmosfär där det finns en öppenhet mot alla och där man vågar uttrycka vad man känner, tycker och vill. Pedagoger stötar barn i att utrycka sina känslor. Vi vill att barn och vuxna på förskolan skall respektera varandras åsikter och att man skall våga tycka annorlunda.  Alla ska få erfarenhet hur man är och blir bemött av en god kamrat.  Gruppens samvaro ska vara att alla känner sig delaktiga och ska kunna få känna gemenskap och ge och ta.  Pedagogerna är med barnen och stödjer i konfliktlösning.

Detta kommer vi gör bland annat genom att:

 •        Introducera förskolemiljön, hur vi använder den och hur vi ställer iordning den efter användning.
 •        Samtala hur vi är mot varandra på förskolan
 •        Skapa förhållningsregler tillsammans med barnen
 •        Vara noga med att introducera regler för hur vi är när vi är ute som tex handkompisar.  
 •        Vi arbetar med VÄNSKAP. -Vad är en bra kompis?  Barnen kan berätta om sina erfarenheter kring detta.
 •        Vi samtalar om känslorna glad och ledsen samt ritar självporträtt där dessa känslor speglas.
 •        Vi skapar ett vänskapskollage.
 •        Vi tar hjälp av de tio små kompisböckerna i arbetet med värdegrund.
 •       På våra språkdagar har vi samling på modersmålen och reflekterar med barnen över pågående projekt.
 •    Vad händer i naturen på hösten?
 •    Varför färgas löven på hösten och sedan faller till marken.
 •     Hur förbereder sej djur och växter inför vintern?
 •     Vi tittar på vad som händer i myrstacken och hur myrorna förbereder sig inför vintern 
 •    Vi pratar vilka fåglar som flyttar och vilka som stannar kvar 
 •    Vi använde oss av dessa i våra olika aktiviteter, som bokläsning, utflykter till skogen, olika skapande, vilka djur förbereder sej för vila, vilka ändrar färg/får tjockare päls.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18