👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Programmera med Blue-bot

Skapad 2022-08-16 12:57 i Blästadsskolan Linköping
Grundskola 5 Teknik Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om programmering. Vad är programmering och vilka saker runtomkring oss är programmerade? Du ska tillsammans med dina klasskompisar lära dig att styra en robot genom kluriga banor och uppdrag!

Innehåll

Vilka förmågor ska du utveckla?

Din förmåga att..

 • .. lösa problem med hjälp av programmering samt värdera valda strategier och metoder 
 • ..att styra föremål med hjälp av programmering 

 

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig om:

 • Vad programmering är och hur det kan användas
 • Hur man styr en robot genom en egen bana

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

Programmering, Blue-bot, symbol, m.fl.

 

Vilka arbetssätt ska du använda?

 • Diskussioner i klassen och i mindre grupper
 • Arbete med Blue-bot
 • Rita och beskriva med symboler hur du programmerat

 

Bedömning

Så här ska du visa vad du har lärt dig:

 • Du ska visa att du kan få din Blue-bot att gå från en punkt till en annan på ett sätt som du själv bestämt
 • Du ska under lektionerna prata om och fundera kring hur du löser problem som uppstår och du använder olika ord som handlar om programmering
 • Du ska med hjälp av symboler rita och visa hur du programmerat din Blue-bot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  1-3
 • Styrning av föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3

Matriser

Ma Tk
Programmera med Blue-bot

Du är på väg..
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
Du kan med stöd välja en strategi för att lösa problem som uppstår när du programmerar.
Du kan välja en strategi för att lösa problem som uppstår när du programmerar.
Du kan använda flera strategier för att lösa problem som uppstår när du programmerar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Ma  1-3
 • Tk  1-3
Du kan med stöd rita och beskriva hur du programmerat din Blue-bot med hjälp av enkla symboler.
Du kan rita och beskriva hur du programmerat din Blue-bot med hjälp av enkla symboler.
Du kan rita och beskriva hur du programmerat din Blue-bot med hjälp av enkla symboler på ett utvecklat sätt.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Att styra föremål med programmering.
 • Tk  1-3
Du kan med stöd styra en Blue-bot genom en enkel bana med hjälp av programmering.
Du kan styra en Blue-bot genom en enkel bana med hjälp av programmering.
Du kan styra en Blue-bot genom en mer utmanande bana med hjälp av programmering.