👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på Solhällen - Sörviks förskola

Skapad 2022-08-17 13:39 i Sörviks förskola Ludvika
En planering som beskriver en dag på förskolan med olika rutinsituationer.
Förskola
Vad händer under en dag på vår avdelning? Vilka rutiner och aktiviteter har vi?

Innehåll

Var är vi?

En ny barngrupp ska introduceras i dagsrutiner på avdelning Solhällen, Sörviks förskola.

 

Vi har följande dagsschema (i grova drag):

6.30 Förskolan öppnar på Bärholmen

7:00 Fri lek/pedagogiska aktiviteter/aktivitetskort

8.00 Frukost i matsalen, med 2-3 pedagoger

9-11.45 Aktiviteter och utbildning. Barnen är uppdelade i mindre grupper.

12.00 Lunch i matsalen. Barnen sitter vid fyra bord och en pedagog vid varje bord

ca 13-13.20 Vila i två rum, uppdelade i mindre grupper. 

12.30 Fri lek/pedagogiska aktiviteter/aktivitetskort

14.20 Mellanmål i matsalen

ca 15-00-16.00 Sammanslagning med hela förskolan

17.30 Förskolan stänger

 

Vart ska vi?

Syftet är:

 • Att skapa trygghet för barn, föräldrar och pedagoger
 • Att skapa tydlighet och lugn i barngruppen
 • Att minska stress hos barn och pedagoger

 

Hur gör vi?

Vi utarbetar tydliga arbetsbeskrivningar för de fasta rutinerna i verksamheten som vi kallar "Lärande under hela dagen", dessa kompletterar denna planering. När vi arbetar strukturerat ger vi barnen möjlighet att ha kunskap om vad som förväntas av dem under tiden de vistas på förskolan.

Under barnens vistelsetid finns vi pedagogerna med, uppmuntrar och stöttar varje enskilt barn att lita till sin egen förmåga.

Genom att skapa ett dagsschema av InPrint-bilder ger vi barnen möjlighet att få överblick över sin dag på förskolan. Det i sin tur ska skapa trygghet och ge barnen förutsättningar att uppleva lustfyllt lärande under hela dagen.

 

Rutiner:

På- och avklädning, toalettbesök/handtvätt, lämning och hämtning, städning/plocka ihop efter sig, värdegrund/hur man är en bra kompis, hur man använder leksaker/material. Även planerade aktiviteter/utbildning kommer finnas på dagsschemat. 

 

Aktiviteter:

Samling, vila, inne- och utevistelse, leken, språkutveckling, skapande, rörelse/sång/dans.

 

Måltider:

Frukt, lunch, mellanmål.

 

Dokumentation

 • Vi reflekterar dagligen över hur våra rutiner fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv.
 • Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

 

Hur blev det?

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18