Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsreflektion - årskrönikan

Skapad 2012-07-12 13:41 i Alingsås
Samhällskunskap åk 7-9 Skapad av Östlyckeskolan
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under några lektioner kommer vi att arbeta med nyhetsåret 20XX.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska utifrån Rapports årskrönika välja fem nyheter du tycker har varit viktigast under året och motivera ditt val. Detta ska ske via en skriftlig inlämning.

Bedömning

I ditt svar ska man kunna följa ditt resonemang som ligger bakom att du valt just dessa fem nyheter. I ditt skriftliga svar kommer vi att bedöma dina motiveringar och inte ditt val av nyheter.

Undervisning

Vi ser Rapports årskrönika på lektionen. Du ska sedan göra dina val. Ni kommer sedan att få sitta i smågrupper och diskutera era val. Använd er av frågeställningarna:

 • Viktigt för vem?
 • Viktigt över tid?
 • Relation till andra liknande händelser?
 • Är det en isolerad händelse eller är det del i ett längre händelseförlopp?

Efter detta skriver du din inlämning

Exempeldel "Nyhetsreflektion"

Medelnivå

Jag har valt attentaten i Norge och det som Anders Bering Breivik gjorde. Det är hemskt att detta händer så nära Sverige och att det var så många unga människor som han dödade. Jag har själv varit på läger och vet att det är kul och att man har jättekul ihop och så händer detta. Jätteotäckt.

Hög nivå

Jag har valt de attentat som Anders Bering Breivik genomförde i Norge i somras. Det jag tycker är intressant var att de först trodde att det var en muslimsk terrororganisation som genomförde sprängningen av regeringskvarteren. Det känns som om det är typiskt att anklaga dem för detta när det sker hos oss och så nära. Jag tänker också på det som hände i Stockholm i slutet av år 2010. Det otäcka är att det var så många unga människor som var politiskt aktiva och ville forma det norska samhället på ett sådant sätt att alla i samhället skulle få vara delaktiga- ett mångkulturellt Norge. Det Breivik gjorde kommer med all sannolikt påverka oss i Norden under lång tid. Jag tror att det är viktigt att vi talat om det i skolan för att motverka tendenser till främlingsfientlighet. Särskilt med tanke på att så många unga människor stöder det som exempelvis Sverigedemokraterna står för.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: