👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering : NO IM (IMS1), ht 2022

Skapad 2022-08-20 08:14 i Duveholmsgymnasiet 4 Katrineholm
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Kemi Biologi NO (år 1-3) Fysik
Vi kommer att jobba med följande arbetsområden: hur naturen fungerar, om rymden, vad är levande, vad saker består av. Allt det här och mycket mer ingår i ämnena kemi, fysik och biologi.

Innehåll

Naturorienterande ämnen med NO- boken, språkstart för nyanlända. 

Upplägg: 

Kapitel 1: Kemi

- Grundläggande Kemi

- Vatten är ett viktigt ämne

- Vatten i olika former - fast, flytande och gasform.

- Varifrån kommer allt vatten?

- Blandningar och lösningar

- Surt och basiskt

Kapitel 2: Fysik

- Luft och värme

- Vad är luft?

- Allt som lever behöver ren luft

- Väder

- El och Magnetism

- Energi

Kapitel 3: Biologi

- Människokroppen 

- Hälsa och sjukdomer

- Växter och djur i olika ekosystem

- Fotosyntes 

 

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från boken Språkstart NO - Kemi, fysik och biologi.

Vi kommer även se på filmer från NO- boken, studi.se  Sli, och NE som berör de olika arbetsområdena.

Vi kommer utföra enklare laborationer och experiment.

Vi avslutar varje kapitel med ett "kommer du ihåg test".

 

Det här ska du visa att du kan

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och beskriva 
 • samtala
 • söka och använda information
 • undersöka

Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med "kommer du ihåg test".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Bi  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.
  Bi  4-6
 • Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och nederbörd uppstår.
  Fy  4-6
 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödena med hjälp av olika värmeledande och isolerande material.
  Fy  4-6
 • Några instrument samt hur de används för att mäta fysikaliska storheter, till exempel temperatur och kraft.
  Fy  4-6
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Fy  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör fysik.
  Fy  4-6
 • Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
  Ke  4-6
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Ke  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör kemi.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
  Bi  E 6
 • Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
  Bi  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
  Fy  E 6
 • Eleven använder information som rör fysik för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.
  Fy  E 6
 • Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
  Fy  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
  Ke  E 6
 • Eleven använder information som rör kemi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
  Ke  E 6
 • Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
  Ke  E 6