👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B - kapitel 5

Skapad 2022-08-20 10:29 i Äsperedskolan Borås Grundskola
Grundskola 2 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig mer om att mäta med olika enheter. Du får mäta med enheten centimeter och meter, uppskatta längder samt lära dig använda och beskriva det geometriska begreppet omkrets. Du får även lära dig använda begreppen kilometer och meter samt kilogram och gram.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

- kunna mäta med linjal i enheten centimeter (cm) och meter (m)

- kunna använda begreppen cm och m, kilometer (km) och m

- kunna jämföra och uppskatta längder i cm och m samt km och m

- kunna använda och beskriva begreppet omkrets

- kunna räkna ut omkrets för tvådimensionella figurer

- kunna använda begreppen kilogram (kg) och gram (g)

- kunna mäta massa med enheterna kg och gram g

- kunna jämföra och uppskatta massa i kg och g

 

Hur ska jag lära mig? 

digitala genomgångar
genomgångar med läraren
enskilt arbete i matematikboken
kooperativt lärande
digital träning på Ipad
laborativa övningar
samtal/diskussioner

Hur visar jag vad jag kan?
delaktighet under genomgångar
arbete under lektionerna
Vad har jag lärt mig?
diagnos + tester
uppdrag på skolplus

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B

ej godtagbara kunskaper
Med stöd
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Geometriska begrepp
Jag känner till det geometriska begreppet omkrets. Jag vet hur jag kan räkna ut omkrets på tvådimensionella figurer.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag känner till begreppet omkrets. Jag kan med stöd räkna ut omkrets på tvådimensionella figurer.
Jag känner till begreppet omkrets. Jag kan med räkna ut omkrets på enkla tvådimensionella figurer och får oftast korrekt resultat.
Jag känner mycket väl till begreppet omkrets. Jag kan enkelt räkna ut omkrets på tvådimensionella figurer och får korrekt resultat.
Mäta längd
Jag kan mäta en sträcka i centimeter och meter och börjar då på noll på linjalen. Jag vet vilka längder som tillsammans är en meter, tex 10 cm + 90 cm Jag kan uppskatta och jämföra längder i cm, m och km.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan med stöd mäta en sträcka i centimeter och börjar oftast på noll på linjalen. Jag kan med stöd räkna ut vilka längder som tillsammans är en meter, tex 10 cm + 90 cm, eller vilka längder som tillsammans är en km, tex 200m + 800m. Jag kan med stöd uppskatta och jämföra längder i cm, m och km.
Jag kan mäta en sträcka i centimeter och meter och börja på noll på linjalen, jag får oftast rätt resultat. Jag vet vilka längder som tillsammans är en meter, tex 10cm + 90cm, eller vilka längder som tillsammans är en km, tex 200m + 800m. Jag får oftast korrekt resultat i mina mätningar, jämförelser och uppskattningar.
Jag kan med säkerhet mäta en sträcka i centimeter och meter, och börja på noll på linjalen. Jag vet med säkerhet vilka längder som tillsammans är en meter, tex 10 cm + 90 cm eller vilka längder som tillsammans är en km, tex 200m + 800m. Jag får korrekt resultat i mina mätningar, jämförelser och uppskattningar.
mäta massa
Jag kan mäta massa med enheten kilogram och gram. Jag vet att det går 1000 g på ett kg. Jag vet att 300 g och 700g tillsammans är 1 kg. Jag kan jämföra massor i enheten kg och g.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan med stöd mäta och räkna med massa, med enheterna kg och g. Med hjälp av konkret material kan jag se och förstå, att det går 1000 g på 1kg. Jag kan med stöd jämföra massor i kg och g.
Jag kan mäta och räkna med massa, med enheterna kg och g, och får oftast rätt resultat. Jag vet att det går 1000 g på 1kg, och kan göra enkla beräkningar med enheterna kg och g. Jag kan jämföra massa i kg och g.
Jag kan med säkerhet mäta och räkna med massa med enheten kg och g. Jag känner till enheten hektogram (hg). Jag vet att det går 1000 g på 1kg och kan med säkerhet göra beräkningar med enheterna kg och g. Jag kan med säkerhet jämföra massa i kg och g.