👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Årskurs 6

Skapad 2022-08-20 12:05 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 6 Samhällskunskap
I samhällskunskap så läser vi om hur vårt samhälle fungerar. Vi kommer att fokusera på tre arbetsområden, nämligen: - Hur Sverige styrs - Hur samhällsekonomin fungerar - Lag och rätt

Innehåll

 

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen

Vi kommer att arbeta med tre arbetsområden nämligen politik, samhällsekonomi samt lag och rätt. Nedan följer en kort beskrivning över varje arbetsområde.

Politik. Politiska beslut påverkar oss alla som bor i Sverige, men vi kan också vara med påverka. Eleverna kommer att få lära sig hur Sverige styrs och hur de kan vara med och påverka.

Ekonomi. Sveriges ekonomi påverkar oss alla. Eleverna kommer att få lära sig hur de olika delarna av det ekonomiska kretsloppet påverkar och påverkar varandra. Vi kommer även att diskutera varför vi betalar skatt och vad skatten används till.

Lag och rätt. Lagar och regler behövs för att samhället skall fungera så bra som möjligt. Vi kommer att läsa om varför människor begår brott, vilka olika straff som finns och vilka konsekvenser brott får för samhället. Eleverna kommer även att gestalta en rättegång genom att spela upp en teater.

 

Veckoplanering

Vecka 33 Introduktion till samhällskunskap

Vecka 34-36 Politik

Vecka 37-38 Ekonomi

Vecka 39 Skriftligt prov politik och ekonomi

Vecka 40-41 Lag och rätt

Vecka 41 Teater om en rättegång

 

Vad du skall kunna efter avslutat arbetsområde

Eleven skall kunna följande till provet:

Politik

-  Skillnaden mellan demokrati och diktatur

- Vad representativ demokrati och direkt demokrati är, fördelar och nackdelar med båda formerna av demokrati

- Hur Sveriges riksdag och regering samverkar och har för uppgifter

- Hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer (skola, kommun och riksdag)

 

Ekonomi

- Vad skatter är och vad skatter används till

- Det ekonomiska kretsloppet. Hur olika delar av samhället påverkar och påverkas av varandra

 

Eleven skall kunna följande efter grupparbetet:

Lag och rätt

- Varför människor begår brott

- Konsekvenser av brott för samhället

- Olika typer av straff och varför vi har straff

- Hur en rättegång går till

 

 

Hur du får visa dina kunskaper

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

- Enskilt arbete

- Grupparbete

- Aktivt deltagande på lektioner

- Grupp och helklassdiskussioner

- Skriftligt prov

- Uppspelning av en teater om en rättegång

 

Bedömning

Vecka 39, skriftligt prov politik och ekonomi. Instuderingsuppgifter kommer en vecka innan provet

Vecka 41, teater om en rättegång. Grupparbete, gruppindelning och instruktioner kommer senare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  Sh
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
  Sh
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.
  Sh  4-6
 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.
  Sh  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
  Sh  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
  Sh  E 6
 • Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.
  Sh  E 6
 • Eleven visar goda kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
  Sh  C 6
 • Eleven visar goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för utvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
  Sh  C 6
 • Eleven för utvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med relativt välgrundade källkritiska argument.
  Sh  C 6
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
  Sh  A 6
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
  Sh  A 6
 • Eleven för välutvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med välgrundade källkritiska argument.
  Sh  A 6