👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korallens värdegrund 2022-2023

Skapad 2022-08-22 13:43 i Adolfina förskola Helsingborg
Förskola
Vi människor är lika och olika, våra behov är lika och olika men vårt värde är lika stort!

Innehåll

Pedagogisk planering normer och värden

 

Nulägesbeskrivning:

På Korallen har vi i nuläget 13 barn och 1 barn ska börja i oktober och ett i november. Vi inskolade 7 1-åringar i augusti och barnens trygghet och nyfikenhet för varandra, lärmiljöerna och oss pedagoger var och är i fokus. Vi ser och hör att flertalet barn är nyfikna på varandra, de samspelar, leker bredvid och inspirerar och härmar varandra i lärmiljöerna och i rutinsituationerna. Det är viktigt för flertalet barn att vi pedagoger är nära dem och samspela i lärmiljöerna för att de ska vara aktiva.

Identifierat utvecklingsområde i gruppen:

Att tryggheten, nyfikenheten och samspelet  kan fortsätta utvecklas och gälla hela barngruppen.

Metoder/material:

Vi planerar att introducera och arbeta med känslorna glad, ledsen, arg, trött och hungrig med hjälp av Babblarna. Bilder, känslosagor, samtal, skapandeaktiviteter är metoderna vi startar med.

Vi har smileysar uppsatta i flera rum, de visar känslorna glad, ledsen, arg, trött och hungrig. Vi pratar om känslornas namn, hur de kan kännas i kroppen och vi härmar - hur ser vi ut när vi känner så? 

Vi har lånat några böcker som handlar om olika känslor som barnen kan läsa själva och som vi läser för dem.

Pedagogerna är närvarande i barnens samspel med barn, pedagogerna och lärmiljöerna. Vi kommunicera med barnen om deras tankar, nyfikenhet, önskemål och utmaningar.

Pedagogerna stödjer barnen i hanteringen av material och lärmiljöer.

Såhär kommer vi att dokumentera processen mot målet:

Vi dokumenterar med bilder det barnen utrycker med ord, kropp och ansikte, vi skriver ner deras tankar, bilder/film under skapandeaktiviteterna.

Mål:

Barnen känner trygghet för varandra, lärmiljöerna och oss pedagoger

Barnen hämtar självständigt material till sin aktivitet

Barnen tar hand om materialet i lärmiljöerna och vi hjälps åt att lämna inbjudande till nästa som vill använda

Barnen uttrycker sina känslor bla genom ord, att använda sig av uppsatta smileysar och Babblare

Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt bla genom att barnens tankar och önskemål blir lyssnade på av pedagoger och andra barn, barnen väljer sin aktivitet - egen eller gemensam.

Indikator:

Vi hör/ser att barnen vågar uttrycka sin åsikt/vilja, sina behov, känslor och önskningar

Vi hör/ser att barnen samspelar med varandra och oss pedagoger

Vi ser att barnen rör sig och är aktiva i lärmiljöerna och tar för sig av materialet som erbjuds

Vi ser att barnen tar hand om materialet och lämnar inbjudande lärmiljöer för varandra tillsammans med pedagogerna.

Vi ser att barnen gör självständiga val.

 

 

 

Analys

 

 

 

Utvärdering/Resultat:

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18