👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

String art åk 7 22/23

Skapad 2022-08-25 09:28 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
String-art
Grundskola 7 Slöjd
Med hjälp av tekniken String Art skapar vi ett uttryck.

Innehåll

Syfte

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Genomförande

 • Du ska göra en spiktavla, "string art" av en bild, kopplad till årets tema.
 • Du överför denna bild till en bottenplatta av trä. 
 • Du slår i spikar i konturerna och drar trådar emellan dessa för att få fram ditt motiv.
 • De färdiga spiktavlorna sätts upp i Bamba under ett år.

Vecka 49: Introduktion av String Art. Gör en ritning där det framgår hur du tänker. Vilken storlek ska du ha på bottenplattan? Ska bakgrunden målas? Hur ska spikarna slås i? Vilket avstånd? Vilken färg på garnet, tråden?

Vecka 50: Överför ditt motiv till bakgrunden, slå i spikar och dra tråd.

Vecka 51: Slå i spikar och dra tråd.

Vecka 2: Slå i spikar och dra tråd.

Vecka 3: Fortsatt arbete.

Vecka 4: Fortsatt arbete.

(Vecka 5: Sista tillfället.)

Introduktionsfilmer

Bedömning

När vi lyssnar på dig, ser dig arbeta och tittar på det du gör, kommer vi även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.

Utifrån detta gör vi en bedömning av hela projektet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
  Gr lgr22
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr22
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr22
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier,
  Gr lgr22
 • Syfte
 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
  Sl
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  Sl  7-9
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kombinations- och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett delvis genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Eleven utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
  Sl  E 9
 • Eleven för enkla resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
  Sl  E 9