👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s Up? 3 Åk 2

Skapad 2022-08-29 08:44 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 2 Engelska
Ett temaområde som utgår från läroboken "What's up? 3". Du kommer att få ta del av tydligt talad engelska från filmer. Du kommer att få skriva enkla ord och meningar. Du kommer att träna att tala engelska med hela och enkla meningar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  HT-22, vecka 34-51.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Undervisningen utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för eleverna att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt.

 • Du får möjlighet att önska områden att arbeta med i engelska samt arbetssätt, exempelvis digitala verktyg, spel, redovisningsformer med mera utöver gemensamma genomgångar och arbete i läroboken What's up? 3.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att:

 • säga vad du heter och fråga andra vad de heter.
 • presentera dig själv och andra.
 • säga i vilken stad och land du bor i.
 • säga färgernas namn, berätta vilken färg saker har och vilken din favoritfärg är.
 • säga namn på kläder och berätta vilka kläder du har på dig.
 • räkna från 1 till 10 och säga namnet på vanliga fordon.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i läroboken What's up? 3
 • delta aktivt i genomgångar.
 • delta aktivt i gemensamma övningar.
 • delta aktivt i lekar, sånger och ramsor.
 • delta i samtal i mindre grupper och par.
 • svara på enkla frågor.
 • följa enkla uppmaningar, exempelvis sit down.

     Formativ

 • Muntlig återkoppling under lektioner.

     Summativ

 • Workbook i What's up? 3
 • Olika arbetsstenciler.
 • Annat dokumentationsunderlag.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • arbeta med övningarna och uppgifterna i What's up? 3.
 • använda enkla ord och fraser i dialog med varandra.
 • skriva enkla ord och hela meningar.
 • öva ord med hjälp av bilder och saker.
 • sjunga sånger och lära oss enkla ramsor.
 • lyssna på det engelska språket, via lärare, lärobok, musik och film.
 • leka lekar och spela spel.

Innehåll (Lärobok What's up? 3)

 • Chapter 1: What's your name?
 • Chapter 2: What's up?
 • Chapter 3: I live in Liverpool.
 • Chapter 4: The house is brown.
 • Chapter 5: I've got a pink cap.
 • Chapter 6: Get on the bus.

     

Uppgifter

 • Uppgift v.46

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
  En  1-3
 • Enkla dialoger och samtal.
  En  1-3
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  En  1-3
 • Enkla samtal.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska HT-22

Förstå talat språk

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   förståelse av engelska i tal och skrift,
Detta behöver jag arbeta vidare med
Detta kan jag
Förstå innehåll
Du börjar förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker som du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker som du känner till.
Agera
Du börjar följa enkla muntliga instruktioner.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Förstå innehåll
Du börjar förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Redogöra, kommentera, agera
Du börjar följa enkla instruktioner som du läser.
Du kan följa enkla instruktioner som du läser.
Formulera sig
Du börjar säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Kommunicera
Du börjar ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.
Du kan ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.
Kommunicera
Du börjar skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Kommentera och jämföra
Du börjar nämna något land där man pratar engelska.
Du kan nämna något land där man pratar engelska.

En
What´s up 3 Chapter 1-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
What's your name?
Säga vad du heter och fråga vad någon annan heter.
Jag förstår litegrann när någon frågar vad jag heter.
Jag förstår när någon frågar vad jag heter. Jag kan säga vad jag heter.
Jag förstår när någon frågar vad jag heter. Jag kan säga vad jag heter. Jag kan fråga vad någon annan heter.
What's up?
Berätta vem du är och berätta vem någon annan är.
Jag förstår litegrann när någon berättar om sig själv.
Jag förstår när någon berättar om sig själv. Jag kan berätta vem jag är.
Jag förstår när någon berättar om sig själv. Jag kan berätta vem jag är. Jag kan berätta vem någon annan är.
I live in Liverpool
Säga i vilken stad och land du bor.
Jag förstår litegrann när någon berättar var de bor.
Jag förstår när någon berättar var de bor. Jag kan säga i vilken stad och land jag bor.
Jag förstår när någon berättar var de bor. Jag kan säga i vilken stad och land jag bor. Jag kan frågar var någon annan bor.
The house is brown
Säga färgernas namn, berätta vilken färg en sak har och vilken din favoritfärg är.
Jag kan förstå några färger. Jag kan säga en färg.
Jag vet och kan säga vad flera färger heter. Jag kan berätta vilken färg en sak har.
Jag vet och kan säga vad flera färger heter. Jag kan berätta vilken färg en sak har. Jag kan berätta vilken min favoritfärg är.
I've got a pink cap
Säga namn på kläder och berätta vilka kläder du har på dig.
Jag kan förstå några klädesplagg.
Jag vet och kan säga flera klädesplagg. Jag kan berätta vilka kläder jag har på mig.
Jag vet och kan säga flera klädesplagg. Jag kan berätta vilka kläder jag har på mig. Jag kan fråga vad någon annan har på sig.
Get on the bus
Räkna från 1-10 och säga namn på vanliga fordon.
Jag kan förstå några siffror på engelska.
Jag kan säga sifforna 1 till 10. Jag kan säga namn på ett eller två fordon.
Jag kan säga sifforna 1 till 10. Jag kan säga namnet på flera vanliga fordon.