👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevstyrdalekar

Skapad 2022-09-01 08:52 i Nykils skola Linköping
Fritidshem
Eleverna ska med stöttning av personalen leda en lek för sina kompisar. Eleverna har lämnat önskemål om lekar och personalen lottar veckans lek. Detta för att öka elevinflytandet på Fritids samt stärka gruppens samhörighet.

Innehåll

 

 

Träna din förmåga att / Få ökad kunskap om

 • Samarbete
 • Turtagning
 • Ge och ta instruktioner
 • Upptäcka nya lekar, samarbetsövningar
 • Lära känna nya kompisar
 • Stärka gruppdynamiken

 

Undervisning:

Hur ska vi lära ut? Du ska få öva genom att:

 • Elevgruppen skriver ner förslag, genom de drar vi en grupp som får hålla i en lek den veckan.
 • Personalen stöttar upp men eleverna förklarar och leder leken för kompisarna i gruppen.
 • Alla närvarar en stund under leken, sen får man välja om man vill leka något annat.

 

Utvärdering:

Vi utvärderar genom att:

 • Samtala i grupp om lekarna på stormötet.
 • Utvärdering anonymt på papper i slutet på terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshemmet lgr22
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshemmet lgr22
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshemmet lgr22
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshemmet lgr22  -