👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2022-09-05 14:28 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer att jobba med arbetsmaterialet Väpplarna som är baserad på läroplanens alla mål. Med Väppeln Tuva kommer vi att lära oss mer om vatten, naturens förändringar, kretslopp, djur och natur. Vi kommer att undersöka vardagsteknik samt bygga och konstruera.

Innehåll

Nuläge

Vi har inför Ht- 22 startat upp en ny barngrupp med barn som kommer ifrån två olika förskolor. I vår grupp går 19 barn varav 6 är födda-18 och 13 är födda -17.

Vi har valt att planera vår undervisning utifrån arbetsmaterialet Väpplarna som utgår ifrån förskolans läroplansmål och riktar sig till de äldsta barnen på förskolan. 

Mål

 

 

SyfteX Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Med stöd av materialet Väpplarna vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet att själva undersöka och utforska naturvetenskap och teknik. 

 

 

 

Genomförande

Vi kommer att dela in barnen i grupper för att kunna anpassa undervisningen efter barnens förutsättningar och intressen. 

Vi kommer att arbeta med Väpplarna tisdag-torsdag så att alla har möjlighet att få delta.

Arbetet med Väppeln Tuva kommer att delas upp i två perioder en under Ht-22 och den andra perioden under Vt-23.  

 

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Undervisningen ska fortlöpande dokumenteras i Unicum av arbetslaget tillsammans med barnen via bilder och text. 

Ansvar

Förskollärarna tillsammans med arbetslaget.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar veckovis vid avdelningsplanering. Vi använder oss av reflektioner och analyser för att ta oss vidare i arbetet. Terminsvis analyserar vi verksamhetens måluppfyllelser