👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skulptur av arm

Skapad 2022-09-07 21:27 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Bild
Vi skapar varsin skulptur i form av en arm, dessa kommer vi sedan sammanföra för att skapa en typ av installation.

Innehåll

Armen

Installationer är en speciell konstform där rummet, betraktaren och konstverket samspelar. Inom området kommer vi fördjupa oss inom konstformen. Vi kommer också skapa varsin arm där flera tekniker används. Idéen bakom armen och hur den lyckas uttrycka detta kommer ligga som fokus inom arbetsområdet.

Så kommer vi arbeta

 • Introduktion av konstformen installationer
 • Idé och skiss på armen du ska skapa
 • Skapandet av armen
 • utvärdering och omdöme av arbetsprocessen på Sway.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Betygskriterier för ämnet bild i slutet av åk 9

Ännu ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Bildkommunikation
Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
Eleven framställer olika typer av bilder med genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
Bildframställning
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Idéutveckling och överväganden
Eleven utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Eleven utvecklar i relativt stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildanalys
Eleven för enkla resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.
Eleven för utvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.
Eleven för välutvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.