👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap & Teknik 22/23

Skapad 2022-09-12 09:26 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Med hjälp av sopsamlarmonsterna kommer vi att undervisa barnen i naturvetenskap & teknik.

Innehåll

Syfte

Syftet är att lära känna våra årstider och skiftningarna i naturen. Syftet är också att lära känna olika naturmaterial, hur man kan leka, skapa och bygga med det. Det här målklustret kommer att överlappa arbetet kring födelsedagar då 

Vart är vi?

Barnen visar intresse för djur och natur både genom att utforska utomhus samt genom att leka med leksaksdjuren. Vi har fortfarande många nyinskolade barn i gruppen och har därför fortsatt jobba med grundverksamheten. 

Vart ska vi?

Målet är att barnen ska få lära känna våra årstider och vad som sker i naturen under de olika perioderna. Barnen ska ges möjlighet att arbeta med naturvetenskap och teknik genom att vi tillsammans utforskar. Genom transdisciplinära undervisningar kommer dessa ämnen sammanflätas med målklustret kulturell identitet, motorik & skapande.

Hur gör vi?

Sopsamlarmonsterna kommer till oss med diverse uppdrag/problem utifrån målklustrets ämne. Vi kommer att sätta upp en årskalender med sopsamlarmonsterna och barnens födelsedagar, vi kommer att sätta upp 3 månader åt gången för att på så sätt synliggöra en årstid i taget. Vi kommer även att använda oss av fönsterna för att visa upp årstiderna, till exempel genom att laminera löv och måla. Barnen ska även få använda sig av naturmaterial för att bygga och konstruera. I samlingarna kommer alla barn att presenteras och på olika sätt få lära känna sina namn, till exempel genom att hämta en bild på sig själv eller komma fram och hämta frukt när de blir framkallade. I samlingarna pratar vi också om sopsamlarmonsterna, hur de ser ut, vad dem gillar, när de fyller år och liknande, till exempel så tycker ”Stubben” om promenader i skogen.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18