👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och analyskemi

Skapad 2022-09-12 12:43 i Sofiedalskolan Gävle
Grundskola 9 Kemi
Sista området i Kemi. Pågår mellan v.35-41.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens (atomens) uppbyggnad.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Systematiska undersökningar samt dokumentation av undersökningar.
 • Analysmetoder, t ex identifikation av ämnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,
  Ke
 • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  Ke
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering, fällning, pH-mätning och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
  Ke  7-9