👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leda samtal och diskussion - inför NP 2022

Skapad 2022-09-14 16:30 i Stora Sätraskolan Gävle
Leda samtal och diskussion i grupp.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under kommande veckor träna på att leda ett samtal och en gruppdiskussion. Ni kommer få ut en text där ni ska förbereda att redovisa innehållet för gruppen, samt leda en diskussion utifrån en diskussionsfrågor.

Innehåll

Arbetsmoment

Enskilt: 

 • Läs texten du fått ut. Var noga med att anteckna alla ord och begrepp du inte förstår, och slå upp dessa så att du har koll på dess betydelse. 
 • Skriv ned en sammanfattning av din text så att du kan använda denna för att berätta om texten för din grupp. 

 

I grupp: 

 • Redovisa din sammanfattning av texten i grupp. Öva på att tala tydligt. Det är viktigt att alla i gruppen förstår vad din text handlar om. 
 • Redovisa diskussionsfrågan. 
 • Led samtalet/diskussionen i gruppen. Tänk på följande:
  - Fördela ordet
  - Låt alla komma till tals. 
  - Se till att alla håller sig till ämnet. 
  - Sammanfatta diskussionen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9