👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solen v. 38

Skapad 2022-09-19 10:30 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Denna vecka ska barnen få bestämma namnet på grupperna. De kommer att få lägga sin röst på det namn de önskar. Den lilla gruppen ska få ta ett gruppfoto och de ska sjunga "Vem är kungen i djungeln." Vi kommer även att prata om vad vi kan göra när vi är flera tillsammans. Den stora gruppen kommer att prata om "Vi känslan," hur vi är mot varandra. Vi kommer tillsammans designa vår önskelekplats. Vi kommer att ha en gemensam skräpplockardag tillsammans med Regnbågen. Vi tycker det är viktigt att barnen värnar om vår natur.

Innehåll

Forskning pekar på att en central byggsten för barns lärande är en utvecklad lärandeidentitet. Helsingborgs stad har beslutat att för en mer likvärdig bedömningen av förskolornas kvalité och måluppfyllelse, centralt följa upp förutsättningarna för barnen att utveckla en god lärandeidentitet.

Målkriterierna är:

för fram åsikter och tankar för att påverka sin situation

uttrycker sitt eget perspektiv och förstå andras

samspelar och samarbetar med andra

gör egna val

resonerar och provar utifrån hypoteser

fördjupar sig över tid i samma aktivitet

provar nytt

uttrycker sina inre bilder

tar initiativ till och i lek

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Det är för att varje barn ska få utveckla sin sociala kompetens, samt att kunna samarbeta med varandra. 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi delar upp oss i två grupper. Vi lägger upp arbetet så att alla barns kompetens läggs samman i en gemensam uppgift. 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Varje vecka delar vi in barnen i två grupper. Detta för att varje barn ska få möjlighet att komma till tals och våga ta plats i gruppen. Allt som sägs respekteras och är viktigt. Vi ställer öppna frågor och väntar in svaren. Vi varvar undervisningen med både praktiska och teoretiska moment för att skapa intresse hos alla barn. 

 

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18