👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema/Terminsplanering, Engelska, f-6, HT22

Skapad 2022-09-21 19:33 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola F – 6 Modersmål utom nationella minoritetsspråk
Under hösten kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med tema familj och andra arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att vara mycket deltagande i olika sätt.

Innehåll

 Vad:

Utifrån elevernas egna erfarenheter kring sin egen familj är huvudsyftet med undervisningen är eleverna få en förståelse med begreppen: familj, könsjämlikhet, värdegrund och interkulturell kompetens. Vad är familj? Hur ser din familjekonstellation ut? Vad är ett kön? Typer av familjer? Är alla familjer lika eller olika? Beskriver deras familjemedlemmar? Följs det några familj vanor? Vad lär vår familj oss? Och hur ser det egentligen ut hemma hos dig när det gäller rollfördelningen av hushållets uppgifter? Och kan du vara med om att ändra på det i framtiden?

Hur:

Eleverna ska undersöka och samtala kring vad begreppet kön innebär och vem som har rätt att bestämma över ens kropp och könstillhörighet. De undersöka hur det ser ut med arbetsfördelningen i deras egen omgivning och formulera frågor som de sedan ska använda i intervjun av familjemedlemmar från olika generationer här och i hemlandet kring rollfördelningen i hemmet. Syftet är att undersöka och jämföra familj konstellationerna - då och nu med hur det är här i Sverige och i hemlandet. De ska ingående få undersöka utvecklingen i familj - och könsrollerna och samtala om de förändringarna som har skett. Genom eleverna egna kunskaper, tankar, känslor ska de naturligtvis också beskriva hur de själva ser på utvecklingen och hur de själva ingår i denna process i framtiden.

 

Varför:

förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse

med förhållanden i Sverige.

– Eleverna får tillfälle att reflektera, ifrågasätta, undersöka, analysera, resonera. 

- De får samtidig utveckla sitt språk med nya begrepp, sin egen identitet och få bättre förståelse för omvärlden.