👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, X-boken, HT 22!

Skapad 2022-09-22 10:29 i Västerskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola F Matematik
Under höstterminen kommer vi arbeta med kapitel 1 (Taluppfattning och tals användning) och kapitel 2 (Algebra)!

Innehåll

Det här ska vi lära!

Kapitel 1 (s.8 - 50) + blandade uppgifter (s.51 - 63) 

 • * Naturliga tal

 • * Numeriska uttryck

 • * Hela tal 

 • * Rationella tal

 • * Räkna med bråk

 • * Multiplikation och division

 • * Division med stora och små tal

 • * Avrundning och överslagsräkning


Kapitel 2 (s.68 - 98) + blandade uppgifter (s.99 - 110)

 • * Algebraiska uttryck 

 • * Mönster

 • * Förenkling av uttryck 

 • * Ekvationer

 • * Problemlösning med ekvationer

 • * Ekvationer med obekanta i båda leden

Så här bedömer vi dig!

Vi kommer att ha provräkning (miniprov, kapitelprov, avcheckningar..) men också det dagliga arbetet kring genomgångar, arbetsgång och diskussioner ingår också i bedömningen. 

Följande förmågor ligger i fokus vid bedömning:       

 

Problemlösning (P)

Hur väl använder samband och generaliseringar.

Val av strategi/metod för att lösa uppgiften.

 • Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.


Begrepp (B)

I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.


Metod (M)

Kvaliteten på metoder du använder (med metod menas genomförande av metod/procedur.), 

Hur väl procedurer och beräkningar genomför. 


Resonemang (R)

Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiskt resonemang.

 

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 9
 • Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 9
 • Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
  Ma  E 9
 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
  Ma  E 9
 • Eleven visar goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med god säkerhet.
  Ma  C 9
 • Eleven väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med god säkerhet.
  Ma  C 9
 • Eleven löser relativt komplexa problem. Eleven ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
  Ma  C 9
 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
  Ma  C 9
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.
  Ma  A 9
 • Eleven väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.
  Ma  A 9
 • Eleven löser komplexa problem. Eleven ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
  Ma  A 9
 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik, X-boken, HT 22!

E
C
A
Problemlösning
Eleven löser relativt komplexa problem. Eleven ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Eleven löser komplexa problem. Eleven ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Begrepp
Eleven visar goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra.
Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra.
Eleven visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra.
Metod
Eleven väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, samt algebra.
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning samt algebra.
Eleven väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, samt algebra.
Resonemang
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikation
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.