👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, tala skriva HT 22 F-2

Skapad 2022-09-22 12:07 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 2 Modersmål utom nationella minoritetsspråk
Vi kommer läsa, tala och skriva

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, tala, skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Läsa, tala, skriva

Vi kommer att fokusera på läsförståelse samt skria eller lära oss 

Undervisning och arbetsmetoder

 Vi kommer att läsa olika slags  bilderböcker, dikter, sagor, sägner och olika texter från områden där modersmålet talas, Vi kommer att göra olika lekar, prata om alfabetet samt skriva åldersadekvata texter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Ml
 • kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 
  Ml  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
  Ml  -
 • Samtal om vardagliga företeelser och händelser. 
  Ml  -
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  -
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, dikter, sagor och sägner från områden där modersmålet talas. 
  Ml  -
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  -