👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner Isak

Skapad 2022-09-22 12:58 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Historia
Under detta arbetsområdet kommer vi att behandla den Industriella- och den Franska revolutionen.

Innehåll

Upplägg

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 2-5 med examinationer i slutet av vecka 5. Vi kommer att hålla genomgångar, se filmer och läsa texter ur boken Historia SO Direkt. 

Material

Industriella revolutionen

Läs om Industriella revolutionen i SO Direkt Historia Ämnesboken s. 224-247.

Länk till ILT för den som vill lyssna på texten: https://portal.inlasningstjanst.se/bookshelf/play/id/wipsa_00ae.smil#text_01e7

Länk till sidorna i PDF

https://www.dropbox.com/s/xnd15qco9fwia3t/scan.Ind.rev.HT21.pdf?dl=0

Film från sli.se (logga in med skolfederation)

https://sliplay.se/avmedia-falun/play/products/295544-den-industriella-revolutionen

Filmer från studi.se om Industriella revolutionen 5 st. (Logga in med skolfederation).

https://app.studi.se/l/jordbruk-skapar-industriell-revolution

Franska revolutionen

Läs om Franska revolutionen i SO Direkt Historia Ämnesboken s. 202-219.

Länk till ILT för den som vill lyssna på texten: https://portal.inlasningstjanst.se/bookshelf/play/id/wipsa_0013.smil#wipsa_0014

Länk till sidorna i PDF

https://www.dropbox.com/s/5rqdb2ev9rdjlet/scan.Fra.rev.VT21.pdf?dl=0

Filmer från sli.se (logga in med skolfederation)

https://sliplay.se/avmedia-falun/play/products/293948-franska-revolutionen

Filmer från studi.se om Franska revolutionen 5 st. (Logga in med skolfederation).

https://app.studi.se/l/inget-broed-frihet-aat-folket

 

Begrepp att känna till

Industriella revolutionen, tegar, parlament, skifte, träda, avel, råvaror, järnmalm, koks, stenkol, Spinning Jenny, James Watt, smittkoppsvaccin, urbanisering, Edward Jenner, telegram, morsealfabetet.

Franska revolutionen, Bastiljen, 14 juli 1789, Versailles, privilegier, tredje ståndet, Ludvig XVI, generalständerna, nationalförsamlingen, Eden i bollhuset, "Frihet, jämlikhet och broderskap", republik, monarki, Marseljäsen, giljotinen, Robespierre, skräckväldet, Napoleon Bonaparte, kejsare.

 

Testa dig själv

Det finns Quiz på studi.se för den som vill testa sig själv.

Examinationer

Vi kommer att genomföra ett E-prov på socrative.com torsdag V5 och ett skriftligt på fredag V5.

Matriser

Hi
Revolutionerna

Ny nivå
0
1
2
3
Eleven har:
Har ej gjort eller ej visat tillräckliga kunskaper.
baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Eleven kan:
Har ej gjort eller ej visat tillräckliga kunskaper.
föra enkla diskussioner om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och kan till viss del se orsaker och följder av detta.
föra utvecklade diskussioner om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och kan relativt väl se orsaker och följder av detta.
föra välutvecklade diskussioner om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och kan på ett välutvecklat sätt se orsaker och följder av detta.
Eleven kan:
Har ej gjort eller ej visat tillräckliga kunskaper.
använda historiska begrepp på en enkel nivå när den studerar och diskuterar historia.
använda historiska begrepp på en utvecklad nivå när den studerar och diskuterar historia.
använda historiska begrepp på en välutvecklad nivå när den studerar och diskuterar historia
Har ej gjort eller ej visat tillräckliga kunskaper.
*Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer.
*Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer.
*Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer.