👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2022-09-22 13:20 i Björndammens skola F-6 Partille
Vårt arbetsområde kring medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att få lära oss mer om medeltiden. Hur det var att leva på medeltiden, om hur Sverige bildades och kring reformationen. 

Innehåll

Mål efter avslutat område

Du ska veta hur det var att leva på medeltiden. Du ska känna till några av de mer kända personer som levde på medeltiden samt några av de större händelser som ägde rum på medeltiden. Du ska veta hur det påverkar vårt samhälle  idag. Du ska veta hur medeltiden började och slutade.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt. Vi kommer att läsa texter, diskutera innehåll, se på filmer. Du kommer också få svara på frågor om medeltiden och på några olika sätt få presentera dina kunskaper. 

Bedömning

Du ska kunna redogöra för de stora dragen för medeltiden. Du ska kunna redogöra för hur det var att leva på medeltiden. Du ska förstå hur övergången mellan vikingatid och medeltid gick till. Du ska kunna berätta om vilka spår av medeltiden vi kan se idag i vårt samhälle. 

Centralt innehåll och kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.
  Hi  4-6
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1 Jag håller fortfarande på att lära mig
Nivå 2 Jag kan detta ganska bra
Tidsperioder
Jag är osäker på när och hur länge medeltiden varade.
Jag vet att medeltiden började efter vikingatiden
Historiska begrepp
Jag är osäker på begrepp .
Jag kan några begrepp
Karaktärer
Jag kan inga personer som levde då
Jag kan ge något exempel på människor som levde under medeltiden och var viktiga i Sveriges historia
Händelser
Jag har svårt att säga något som hände under medeltiden
Jag kan ge två exempel på något som hände under medeltiden.
Jämförelser
Jag kan berätta om några likheter och skillnader mellan livet i byn och livet i staden på medeltiden
Jag kan berätta om några likheter och skillnader mellan livet i byn och livet i staden på medeltiden.
Historiska källor
Jag är osäker på vad en historisk källa är
Jag vet vad en historisk källa är. Jag kan ge ett exempel .