👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2022-09-28 14:29 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Vi lär oss om genren krönika, läser krönikor och skriver en egen krönika.

Innehåll

 

En bild som visar karta

Automatiskt genererad beskrivning

 

Att skriva en krönika, Ht 2022 åk 9

Att göra:

 

o   Läsa krönikor

o   Skriva en egen krönika, anpassad för

målgruppen tonåringar (i en

ungdomstidning). Ca 1 A4.

 

Kunskapsredovisning:

 

o   Du skriver en krönika

o   Du visar din läsförståelse i läsdiagnoser

 


Syfte: (LGR22)

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla  

o   förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

o   förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

o   förmåga att läsa och analysera texter för olika syften,

 

Kunskapskrav krönika

 

                E                                               C                              A

Koppling till uppgiften

Du följer instruktionen.

 

Texten fungerar i huvudsak som krönika i en ungdomstidning.

Du följer instruktionen.

 

Texten fungerar relativt väl som krönika i en ungdomstidning.

Du följer instruktionen.

 

Texten fungerar väl som krönika i en ungdomstidning.

Innehåll

Din tankegång framgår och du resonerar på ett enkelt sätt. 

 

 

Texten innehåller i huvudsak relevanta uppslag, t.ex. något exempel från din erfarenhet som passar i sammanhanget

 

 

Din text har i huvudsak fungerande innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

Din tankegång framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt.

 

 

Elevens exempel (både personliga och allmänna) är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.

 

 

 

Din text har fungerande innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.

 

Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.

 

 

Utnyttjar krönikans möjlighet. Träffande exempel, god balans mellan det personliga och det allmänna.

 

 

 

 

Din text har väl fungerande innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.

 

Struktur

Texten har i huvudsak fungerande struktur.

 

 

Texten har fungerande struktur.

 

Texten har väl fungerande struktur.

 

 

 

Språk och stil

Språket passar i huvudsak till en krönika i en ungdomstidning.

 

 

Texten har viss språklig variation.

 

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

Den språkliga stilen passar relativt väl en krönika i en ungdomstidning.

 

Texten har relativt god språklig variation.

 

Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.

Språket är stilistiskt säkert och passar väl en krönika i en ungdomstidning.

 

 

Texten har god språklig variation.

 

 Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.

Skrivregler

Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven följer språkliga normer på ett fungerande sätt.

 

 

Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

 

Tack & Lycka till - AIMS International SwedenAIMS International Sweden