👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome: Speak your mind, year 9

Skapad 2022-09-30 13:59 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Engelska
Detta arbetsområde handlar om hur det talade och skrivna ordet kan påverka samhället. Du får diskutera aktuella samhällsfrågor, lära dig hur du kan gå tillväga för att skriva en argumenterande text samt fundera över vår yttrandefrihet.

Innehåll

Förmågor i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och skrift
 • formulera sig i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • att läsa och diskutera olika sorters texter
 • arbeta med texterna både muntligt och skriftligt
 • med olika sorters uppgifter i Activity book
 • att förbereda en argumenterande uppsats och sedan skriva den
 • kamratbearbetning av uppsatsen
 • med att utöka ordförrådet
 • prepositioner - hur de fungerar och hur de används
 • Newsreel - nyheter vi lyssnar på tillsammans
 • öva muntlig interaktion och muntlig framställning inför NP

 

Efter avslutat område ska du kunna:

 • förstå innehållet i texterna samt visa detta genom att bl a delta i diskussioner
 • förstå innehållet i talad engelska samt visa detta både muntligt och skriftligt
 • uttrycka dig skriftligt i en argumenterande text

 

Så här får du visa dina kunskaper:

 • muntliga och skriftliga uppgifter under lektionstid
 • skriva en argumenterande uppsats
 • hörförståelsetest
 • läsförståelsetest

 

Tidsram:

v.34-41

 

Material:

Textbook Awesome 9, Chapter 3

Activity book Awesome 9, Chapter 3

Newsreel

 

Bedömning:

Se matris.

 

 

Matriser

En
Hör och läsförståelse samt argumenterande text åk 9 Chapter 3

Ännu ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Hörförståelse
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Läsförståelse
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.