👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lampa / Högtalare

Skapad 2022-10-03 11:56 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Slöjd
Vi bygger lampor och högtalare av trä i egen design!

Innehåll

Mål - detta ska du lära dig

- Att formge och framställa ett slöjdföremål efter en egen ritning.

- Att formge och framställa en lampa efter din arbetsbeskrivning.

- Att välja tillvägagångssätt och motivera sina val utifrån syftet med arbetet.

- Att utveckla idéer utifrån inspirationsmaterial från slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.

- Att analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Undervisning - så ska vi arbeta

Föreläsningar/genomgångar

Bilder

Gruppdiskussioner

Praktiskt genomförande

Utvärdering

 

Bedömning - så kommer dina kunskaper att bedömas

- Formge och framställa slöjdföremål med hjälp av instruktioner och egna initiativ.

- Använda redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- Välja tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- Visa egna idéer med hjälp av inspirationsmaterial.

- Visa kombinationer med hänsyn till form och funktion.

- Kunna välja och formulera handlingsalternativ som leder framåt, initiativ och engagemang.

- Ge omdöme om arbetsprocessen och visa samband mellan form, funktion och kvalitet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Planerad tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med Lampa/Högtalare under en termin.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
    Sl  7-9
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
    Sl  7-9
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
    Sl  7-9

Matriser

Sl
Matris Slöjd 7-9

E
C
A
Hur eleven arbetar med hantverkstekniker och kombinerar dessa för att förmedla estetiska uttryck.
Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett delvis genomarbetat sätt.
Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett genomarbetat sätt.
Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt.
Hur eleven arbetar med redskap och verktyg kopplade till de tekniker och material hen använder.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Hur eleven arbetar med idéutveckling och framställning av sitt projekt utifrån inspirationskällor, för att förmedla kulturella uttryck.
Eleven utvecklar till viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven utvecklar i relativt stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Hur eleven motiverar och reflekterar över de val hen gör under arbetets gång.
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Hur eleven redovisar sin slöjdprocess genom dokumentation, skiss och ritningsarbete. Samt den arbetsbeskrivning som sammanfattar projektet.
Eleven för enkla resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
Eleven för utvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
Eleven för väl utvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.