👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Snöflingan Oktober

Skapad 2022-10-03 13:50 i Virvelvindens förskola Borås Förskola
Förskola
SKA i Oktober

Innehåll

Matriser

Virvelvindens förskola SKA

Kartläggning

Barns inflytande: Vilka intressen hos barnen ser vi? Vilka uttryck och behov kan vi se hos barnen? Undervisning: Hur tillvaratar vi barnens intressen i den planerade undervisningen? Vad behöver barnen utmanas vidare i? Lärmiljö: Hur tillvaratar vi barnens intressen, behov och uttryck i utformningen av lärmiljön? Vad tar vi med från föregående månadsanalys?

Mål och förväntade effekter

Vilket/vilka läroplansmål arbetar vi med? Alternativt, ta ut ett begrepp från ett läroplansmål att arbeta med. Förväntade effekter: Vilka resultat vill vi se i barngruppen? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla

Aktiva åtgärder

Vad har vi sett under månaden i våra lärmiljöer, verksamhet och barngrupp utifrån aktuella områden kön och genus? Hur går vi vidare utifrån vad vi sett?

Reflektioner

Beskriv löpande vart ni befinner er i relation till målet. Är det någon del i lärmiljön där det förekommer mycket lek, samspel och lärande? Varför tror vi det? Är det någon del i lärmiljön där det inte sker mycket lek, samspel och lärande? Varför tror vi det? Har vi kunnat genomföra den planerade undervisningen? Varför/varför inte? Vad har varit lätt eller svårt? Behöver något förändras i den planerade undervisningen?

Månadsanalys

Utgå från era förväntade effekter. (Kopiera in era förväntade effekter i analysen.) Vilket lärande kan ni se hos barnen och hur/när ser ni det? Vilken skillnad har det gjort i barngruppen? Utifrån analysen, vilka förändringar planerar ni framöver?