👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplanering HT-2022

Skapad 2022-10-05 09:54 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Grovplanering höstterminen 2022

Innehåll

Innehåll:

Vi har börjat höstterminen på Myran med att fokusera på att skapa en trygg miljö; både för barnen och pedagoger. Då vi både har en nytt arbetslag och nya barn har tillkommit till barngruppen. Vår prioritering för barnen är att vara närvarande pedagoger som lyssnar in deras intresse och behov, och på så sätt skapa den bästa och mest inspirerande och lärorika lärmiljö.

Vi kommer att ny-introducera Takk och bilder under vår samling för att tydliggöra våra rutiner för barnen, och på så sätt känna en säkerhet att alla barnen känner en trygghet under dagen på förskolan.

Förskolan Vildanden fortsätter att jobba med Grön Flagg och inför detta läsåret kommer vi att jobba med tre målområden:

 • Elektricitet (Klimat och Energi)
 • Odling (Djur och Natur)
 • Lika/Olika (Global Samverkan) - Barnkonventionen

 

Inom elektricitet så kommer vi att "banta ner" ämnet och fokusera på barnens förståelse kring att tända och släcka i rummen vi använder.

 • Vi kommer att skapa en rutin där vi pedagoger är förebilder i den dagliga verksamheten.

Inom odling vill vi skapa en förståelse varifrån maten på bordet kommer ifrån.

 • Under höstterminen kommer vi att köra på plantering inomhus. Då kommer vi att plantera olika bönor och frön. Vi kommer att prata om vad planteringen behöver för att överleva och gro - vatten, jord och sol/UV.

Inom lika/olika ämnet vill vi att barnen utvecklar en bredare kunskap att vi alla är olika, men ändå människor.

 • Detta ämnet kommer vi att börja med något konkret för barnen. De har visat ett stor intresse för fordon. Då utnyttjar vi det intresset och pratar om och visar bilder hur lika och olika fordon kan vara. Med de kunskaper som barnen har utvecklat, bygger vi vidare med att fokusera på människors olika karaktärs attribut.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18