👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 6

Skapad 2022-10-05 15:07 i Kristinebergsskolan Stockholm Grundskolor
Orientering
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Arbetsområde - Orientering Åk 6. Att träna sin orienteringsförmåga är livsviktigt - vilket betonas i läroplanerna för grundskola.

Innehåll

Vad har vi arbetat med?

Du har under denna period (v.36 -39) arbetat med/ lärt dig att orientera i närmiljön. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan är uppbyggd, kunna orientera med hjälp av kartans symboler, välja smarta vägval m.m. 

Hur har vi arbetat?

Vi har jobbat med

 • Teoretiska genomgångar, kartkunskap, passa kartan, allemansrätten
 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
 • Orienteringsbanor av varierande svårighet både i skogs-, stads- och skolmiljö

Vad ska du lära dig?

 • Förstå var på kartan du är och vart du ska
 • Passa kartan
 • Välj och planera din väg
 • Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg
 • Hitta/ta kontrollen
 • använda lämpliga begrepp att beskriva och diskutera kartor och din väg
 • Följa allemansrätten regler
 • Använda begrepp kopplat till orientering

Begrepp:

Bland annat kartförståelse, passa karta. tumgrepp, stig, stigkorsning, höjdskillnader, sankmark, höjdkurvor, sten, kraftledning, brunn, bäck, tät skog, åkermark, ekvidistans, skala, allemansrätten, linjeorientering, närmiljö, okänd miljö.

Förbered dig genom att titta på dessa filmer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.
  Idh  E 6
 • Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.
  Idh  C 6
 • Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.
  Idh  A 6