👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 6 Ht-21 Bråktal, decimaltal och procent 6A

Skapad 2022-10-05 15:21 i Kärna skola Linköping
Grundskola 6 Matematik
Du ska under några veckor få jobba med områdena bråk, decimaltal och procent. Du kommer att få träna på sambandet mellan dessa samt träna på omvandlingar.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Jämföra olika bråktal med varandra
 • Omvandla mellan bråkform, decimalform och procent
 • Tal i bråkform och blandad form
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Bråk i enklaste form
 • Del av antal
 • Prishöjningar och prissänkningar
 • Proportionalitet

 

 

För att lära dig kommer du att:

 • få lektionsgenomgångar
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp
 • redovisa beräkningar inför klassen
 • arbeta med mini whiteboard

 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom:

 • skriftliga prov
 • muntliga diskussioner både i liten grupp och i helklass
 • avstämningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  4-6
 • Slumpmässiga händelser, chans och risk med utgångspunkt i observationer, simuleringar och statistiskt material. Jämförelse av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet samt hur proportionella samband uttrycks i bråk-, decimal- och procentform.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka proportionella samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  4-6
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ma åk 6 Ht-21 Bråktal, decimaltal och procent

F
E
C
A
Jämföra bråk och decimaltal
Du är osäker på hur man jämför bråk
Du kan jämföra bråktal som har samma nämnare. Du kan även jämföra bråktalen 1/2, 1/4, 1/5 och 1/10 med hjälp av att måla bilder.
Du kan jämföra bråktal som har olika nämnare. Du förkortar och förlänger bråk.
Du är säker på att jämföra flera bråktal som har olika nämnare. Du förkortar och förlänger bråktalen så de får en gemensam nämnare. Du kan även jämföra decimaltal och bråktal med varandra.
Omvandla mellan bråkform, decimalform och procent
Du är osäker på omvandlingar mellan bråk, decimal och procent
1/2= 0,5= 50% 1/4= 0,25= 25% 1/5= 0,2= 20% 1/10= 0,1= 10% 1/100= 0,01= 1% 3/4= 0,75= 75% 2/5= 0,4= 40%
Du är ganska säker på att omvandla mellan bråktal, decimaltal och procent.
Du är säker på att omvandla mellan bråktal, decimaltal och procent.
Tal i bråkform och blandad form
Du är osäker på hur tal skrivs i bråkform och blandad form. Du kan inte omvandla mellan dessa.
Du kan utifrån bilder och enkla tal både skriva i bråkform och blandad form.
Du är säker på att omvandla mellan bråkform och blandad form. Du kan lösa additioner och subtraktioner som innehåller bråktal med samma nämnare.
Du är säker på att omvandla mellan bråkform och blandad form. Du kan lösa additioner och subtraktioner som innehåller bråktal med olika nämnare.
Bråk i enklaste form
Du kan inte skriva ett bråktal i sin enklaste form.
Du kan skriva bråktal i sin enklaste form. Tex. 5/10=1/2 3/12=1/4 2/10=1/5
Du kan förkorta de flesta bråktal till sin enklaste form.
Du kan förkorta komplicerade bråktal till enklaste form.
Del av antal
Du är osäker på hur man räknar ut del av antal.
Du kan ta reda på del av antal med hjälp av division (bråkform) eller multiplikation (decimaltal). Du löser enkla uppgifter.
Du kan ta reda på del av antal med hjälp av division (bråkform) eller multiplikation (decimaltal). Du löser flera komplicerade uppgifter.
Du kan ta reda på del av antal med hjälp av division (bråkform) eller multiplikation (decimaltal). Du löser de flesta komplicerade uppgifterna.
Prishöjning och prissänkning
Du är osäker på hur man räknar ut en prishöjning eller prissänkning.
Du räknar ut prishöjningar och prissänkningar med hjälp av bråktal eller decimaltal. Du löser standarduppgifter.
Du räknar ut prishöjningar och prissänkningar med hjälp av bråktal eller decimaltal. Du löser uppgifter med lösningar i flera steg.
Du räknar ut prishöjningar och prissänkningar med hjälp av bråktal eller decimaltal. Du löser komplexa uppgifter med lösningar i flera steg.
Addition och subtraktion med bråktal
Du är osäker på hur men adderar och subtraherar bråktal.
Du kan addera och subtrahera bråktal med samma nämnare.
Du kan addera och subtrahera bråktal som står i blandad form.
Du kan addera och subtrahera bråk som har olika nämnare.
Proportionalitet
Du är osäker på vad en proportionalitet är.
Du kan med hjälp av en tabell eller en graf visa på ett proportionellt samband.
Du kan med hjälp av en tabell eller graf visa på ett proportionellt samband. Du visar även dina beräkningar som visar att det är en proportionalitet.
Du kan med hjälp av en tabell eller graf visa på ett proportionellt samband. Du visar även dina beräkningar som visar att det är en proportionalitet. Du kan även själv rita en tabell eller graf som visar sambandet.
Problemlösning, metod och kommunikation
Du är osäker på vilken metod du ska använda och redovisar otydligt.
Du väljer oftast en enkel metod och redovisar de flesta av dina uträkningar. Du klarar att lösa standarduppgifter.
Du använder oftast en mer effektiv metod och redovisar tydligt dina beräkningar. Du löser några mer avancerade uppgifter.
Du använder effektiva metoder och redovisar tydligt dina beräkningar. Du löser de flesta komplexa problem.