Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2012-08-10 09:23 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter. Tjänstegaranti för vad eleverna minst ska ha nått i sin läs- och skrivutveckling efter sitt första skolår i Kunskapsstaden Helsingborg är utmarkerat.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
I svenska arbetar vi med områdena LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA.

Innehåll

Mål

Mål med undervisningen är att du:

 • får intresse för läsning
 • får intresse för att skriva
 • förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om
 • kan alla bokstäver och kan ljuda ihop dem till ord
 • kan forma alla bokstäver rätt, har rätt höjd på dem och placerar dem rätt på raden
 • kan skriva korta texter med stor bokstav och skiljetecken samt ha mellanrum mellan orden
 • kan skriva så andra kan läsa det
 • kan tala inför gruppen

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att:

 • lära dig vad bokstäverna heter och hur de låter
 • lära dig hur bokstäverna formas
 • träna på att läsa och skriva ordbilder
 • skriva och ljuda ihop ord
 • skriva och ljuda ihop meningar med stor bokstav och punkt
 • ha individuell läsning och svara på frågor om textens innehåll
 • läsa enkel skönlitteratur
 • arbeta med läsförståelsematerial
 • lära dig stava frekventa ord
 • skriva kortare texter till bilder
 • redovisa ett arbete
 • berätta om något självupplevt
 • skriva texter både för hand och med hjälp av digitala verktyg

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att läsa
 • din förmåga att skriva
 • din förmåga att tala

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Läsa
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Skriva
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Tala/samtala
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Jag kan beskriva och förklara olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: